Basisverzekering

De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. In Nederland is iedereen verplicht om een basiszorgverzekering te nemen. Daarnaast kunnen mensen zich nog aanvullend verzekeren. Personen ouder dan 18 jaar betalen verplicht eigen risico voor de verzekering. Zorgkosten betaalt een individu zelf tot de maximale hoogte van het eigen risico. Een hoger eigen risico betekent een lagere maandelijkse premie.

In de basisverzekering worden veel verschillende hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden vergoed. Welke hulpmiddelen (gedeeltelijk) vergoed worden bepaald de zorgverzekeraar. Wanneer een individu thuis woont worden hulpmiddelen noodzakelijk voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging en compensatie van een zintuiglijke beperking (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Welke hulpmiddelen dit exact zijn verschilt per zorgverzekeraar, deze verschillen zijn terug te vinden in het reglement hulpmiddelen (In het reglement hulpmiddelen staat voor iedere zorgverzekeraar beschreven welke hulpmiddelen en onder welke voorwaarden vergoed worden). Er gelden wel landelijke afspraken dat kosten van hulpmiddelen mee tellen voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Eigen risico

Daarnaast is er voor sommige producten een wettelijke eigen bijdrage.  Ook uitleenhulpmiddelen voor een beperkte duur kunnen via de zorgverzekering vergoed worden.

Wanneer een individu thuis woont met een Wlz-indicatie en een beroep wil doen op de zorgverzekering voor vergoeding van hulpmiddelen dan behoort dit tot de mogelijkheden. Dit is mogelijk voor persoonsgebonden hulpmiddelen, hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis en/of hulpmiddelen die zijn verbonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging. Ook wanneer een individu verblijft in een zorginstelling, zonder behandeling kan een individu hulpmiddelen vergoed krijgen vanuit de zorgverzekering. In een instelling kunnen dit zowel outillagehulpmiddelen (door meerdere mensen te gebruiken) of persoonsgebonden hulpmiddelen zijn.