In Nederland, en vooral in de zorg, is er de afgelopen maanden veel veranderd. Met verstrengde maatregelen en het land in lockdown is het nog gissen hoe het ‘nieuwe normaal’ er uit gaat zien en wat dit voor de zorg betekent. Digitale zorg op afstand is de afgelopen periode op een versneld tempo onderdeel van de zorgpraktijk geworden. Maar hoe ervaart Nederland deze zorg op afstand eigenlijk? En wordt dat dan ‘het nieuwe normaal’?

De uitdaging genaamd ‘corona’

Het liefst ontvangen we persoonlijke zorg, wordt zorg aangepast aan de wensen en situatie van de zorgvrager en ontvangt iedere persoon zorgadvies die aansluit op een specifieke zorgbehoefte. De komst van corona zorgde er dan ook voor dat de zorgsector voor een behoorlijke uitdaging kwam te staan en creatief moest inspelen op de situatie. Zorg op afstand en digitale zorg biedt in coronatijd veel mogelijkheden, maar brengt ook de nodige meningen met zich mee, die uiteraard zeer relevant zijn voor de visie op digitale zorg in de toekomst.

Video consult biedt voordelen

Waar we voorheen altijd fysiek naar de zorgverlener toegingen, is er tijdens de coronaperiode een verschuiving geweest naar zorg op afstand, waarbij consulten opeens digitaal via videobellen plaatsvonden. Branddoctors onderzocht de zorgervaring tijdens de coronaperiode en toonde aan dat ondanks men fysieke consulten vaak als positief ervaart, zorg op afstand en het inzetten van video consulten ook als goede alternatieven worden gezien. Sterker nog, men schijnt zorg op afstand nu achteraf positiever te hebben ervaren dan dat zij van tevoren gedacht zouden hebben. Ook onderzoek van Pluut & Partners over de opschaling van zorg op afstand gaf aan dat men vormen van zorg op afstand waardeert. Het face-to-face contact met de zorgverlener mist weliswaar, maar men ervaart en ziet wel de functionele voordelen van videobellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het besparen van reistijd, het verminderen van besmettingsgevaar en het blijven in de eigen vertrouwde thuisomgeving. Doordat een groot deel Nederlanders aangaf open te staan voor videobellen bij bepaalde consulten, zou dat kunnen betekenen dat een fysiek consult in de toekomst, of misschien wel in het ‘nieuwe normaal’, niet eens meer noodzakelijk zou hoeven zijn.

Zelfmonitoring voor chronische zorg?

Waar grote kansen en mogelijkheden voor de toekomst liggen, zo stelt het Branddoctors-onderzoek, is het integreren van zelfmetingen bij chronische zorg. Vaak kunnen hulpmiddelen voor zelfmonitoring en zelfmetingen uitkomst bieden en zelfmanagement vergroten. Denk hierbij aan apps waarmee bepaalde gezondheidswaarden, zoals bloeddruk, activiteit en hartslag, bijgehouden kunnen worden en die inzicht geven in de gezondheid en leefstijl van een persoon. Een ander voorbeeld zijn meters waarmee zelf bepaalde gezondheidswaarden gemeten kunnen worden zodat ook mogelijke vervolgstappen genomen kunnen worden. Dit biedt mooie kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Het geeft aan dat fysieke consulten niet altijd noodzakelijk zijn en dat alternatieven in veel situaties ook uitkomst bieden.  

Digitale zorg in de toekomst?

Door de coronacrisis hebben veel zorgverleners en zorgvragers, al dan niet gewenst, in korte tijd veel stappen moeten zetten om het bieden of ontvangen van zorg op afstand voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. En ondanks dat corona Nederland voor een aantal uitdagingen gezet heeft, is het mooi om te zien hoe digitale zorg op afstand toch zijn plaats in de praktijk inneemt en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Het is dan ook belangrijk om juist nu de mogelijkheden en kansen te benutten en deze ontwikkelingen door te zetten. Aandacht, tijd en energie dienen gestoken te worden in de implementatie van digitale zorg, het creëren van draagvlak en het professioneel opschalen. Zo stelt ook Pluut & Partners, specialist in het slim organiseren van zorg en het opschalen van digitale zorg en innovaties. Samenwerken in de zorg, het delen van kennis en kunde en het aansluiten op de behoefte van de zorgvrager zijn hierin essentieel. Het belang van digitaliseren, innoveren en doorontwikkelingen op het gebied van zorg is, ook bij Thuisleefgids, dagelijks zichtbaar. Het zorgt voor meer mogelijkheden om mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en met plezier thuis te laten wonen en kan professionals helpen écht persoonsgerichte zorg te bieden. Het creëert juist orde in de complexe wereld van de zorg, helpt zorgprofessionals om hun belangrijke werk zo efficiënt en uniform mogelijk te doen en verbindt zorgprofessional en zorgvrager.

Over Thuisleefgids

Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en met onze software-oplossingen voor professionals (Thuisleefbieb en de Thuisleefwijzer) krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.