Wordt mijn personenalarmerng vergoed? Dit is een vraag die veel mensen bezig houdt, omdat personenalarmering toch vrij prijzig kan uitpakken. Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden om personenalarmering (deels) vergoed te krijgen. Verzekeraars vergoeden bij medische redenen, bij de gemeentes kunt u terecht in geval van sociale redenen en de belastingdienst voorziet in een aftrekmogelijkheid in de zorgkosten.

Zorgverzekeraars

Elke verzekeraar heeft een basispakket dat moet voldoen aan de wettelijke minimum eisen. Onder de noemer hulpmiddelenzorg vergoedt de basisverzekering slechts een gedeelte zoals bijvoorbeeld de aanschafprijs. Een abonnement bij een alarmcentrale of professionele alarmopvolging wordt daarentegen meestal niet vergoed. U krijgt doorgaans een vergoeding bij verwijzing van een arts wanneer u een lichamelijke beperking heeft en er sprake is van een verhoogde risicosituatie. Dit betekent in de praktijk dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val. Aanvullende eisen die worden gesteld door de verzekeraar zijn:

– in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig
– u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen
– u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen

Indien u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u mogelijk wel via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming krijgen. Wanneer u voor een vergoeding voor personenalarmering in aanmerking wilt komen dan zult u een formulier moeten invullen. Dit formulier gaat in op uw persoonlijke situatie en motivatie en is aan het einde van deze post te vinden. Elke verzekeraar heeft hiervoor een ander formulier. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om uw eigen weg te bewandelen, u kunt dan een verklaring (met uw NAW gegevens) aan de huisarts vragen waarin deze aangeeft dat persoonsalarmering noodzakelijk is. Verder heeft u een offerte nodig, deze is verkrijgbaar via Thuisleefgids.nl. Voordat u overgaat tot aanschaf vraagt u de verzekeraar of zij een akkoordverklaring eist.
Goed om te weten: het kan zijn dat een verzekering werkt met voorkeursleveranciers of gecontracteerde zorgverleners. Ook wordt er door verzekeraars gekeken of de personenalarmering voldoet aan het WDTM-QAEH keurmerk. Dit kan een invloed hebben op de vergoeding. Het is daarom een goed idee om hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Vergoeding via gemeente

Mogelijk kunt u een beroep doen op uw gemeente voor een vergoeding. De gemeente vergoedt soms bij sociale redenen. Bijvoorbeeld als u zich thuis niet veilig voelt en u geen mensen in de buurt heeft die u kunt waarschuwen als er iets mis is. Elke gemeente heeft helaas een ander beleid. Als u wilt weten of uw gemeente hiervoor mogelijkheden biedt, kunt u contact opnemen met het Wmo-loketvan uw gemeente. Onder dit artikel vindt u de contactgegevens van alle Wmo-loketten in Nederland.

Aftrekpost belastingdienst

De belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan het aftrekken van (specifieke) zorgkosten.

• u mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit
• u mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand

Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken. Ook moet u rekening houden een drempelbedrag van minimaal €128,- . Bij een drempelinkomen hoger dan €7563,- betaalt u 1,65% van dit inkomen. Hierdoor zal deze aftrekpost in de meeste gevallen helaas weinig soelaas bieden.

Conclusie

Afhankelijk van uw eigen situatie zijn er wellicht mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor personenalarmering. Maar daar zult u voor aan de slag moeten. Om het voor elkaar te krijgen zult u verder onderzoek moeten verrichten om er achter te komen wat er geldt in uw specifieke situatie. Wanneer u van plan bent iets aan te schaffen in het komende jaar dan loont het wellicht om goed te onderzoeken wat de verzekeraars bieden in hun (aanvullende) pakketten. Verder zijn er ook mogelijkheden bij uw gemeente. Deze vergoedt in bepaalde gevallen bij sociale redenen. Aangezien elke gemeente een ander Wmo-beleid voert, zult u ook hiervoor nader onderzoek moeten doen. Tot slot is er bij de belastingen slechts voor enkelen een voordeeltje te behalen bij de aftrek van speciale zorgkosten.

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar een personenalarmering? Thuisleefgids schreef een blog met de 4 gouden tips bij het online kopen van een draagbare personenalarmering.