Hulpmiddelen lenen

Vaak is het mogelijk om gratis hulpmiddelen te lenen wanneer je je in een bepaalde situatie bevind. Wij bieden je een overzicht van de te lenen hulpmiddelen waar je makkelijk kunt bestellen.

Hulpmiddelen per aandoening

De hulpmiddelenmarkt kan lastig zijn! Om jou wat meer overzicht te geven hebben wij voor verschillende aandoeningen overzichtspagina’s gemaakt met bijbehorende hulpmiddelen.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger wanneer je (voor een langere tijd) zonder betaling zorg aan iemand biedt. Dit is meer zorg die je normaal aan iemand geeft of van iemand kunt verwachten. Omdat jij deze zorg geeft is er geen of minder professionele (thuis)zorg nodig. Mantelzorger wordt je vaak niet bewust en ook niet altijd realiseren mensen zich dat ze mantelzorger zijn. Wanneer er sprake is van (plotselinge) ziekte, bijvoorbeeld van je partner, kind of een van je ouders voelt het als een logische stap dat je zorg biedt. Mantelzorg geven is zeker niet verplicht. Het gaat dus om onbetaalde hulp en mantelzorg kan dus ook nooit als een verplichting aan iemand worden opgelegd. Hulp bieden aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt dus buiten de definitie.

Mantelzorg kan uit de volgende activiteiten bestaan:

  • Begeleiding geven (mee naar arts);
  • Toezicht en gezelschap houden;
  • Hulp bieden bij de dagelijkse activiteiten zoals de administratie, koken of het huishouden;
  • Hulp bieden bij persoonlijke verzorging, zoals aankleden en wassen.

Wat regel je vaak als mantelzorger?

Wanneer je (onverwachts) mantelzorger wordt dan wil je graag weten waar je allemaal mee te maken kunt krijgen of op kunt letten. Dit is heel persoonlijk en kan ook erg afhangen van de relatie die je hebt met de persoon die je zorg gaat geven (zorgvrager of zorgontvanger). Mantelzorg wordt vaak als zwaar en intensief ervaren. Als mantelzorger kun je gelukkig wel bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning.  

Daarnaast is er de landelijke mantelzorg vereniging. Op deze website vind je veel informatie van en voor mantelzorgers. Daarnaast geeft MantelzorgNL ook advies.

Hulpmiddelen en diensten regelen

Veel van de vragen die bij Thuisleefgids binnenkomen via de chat, mail of telefoon komen van een mantelzorger. Zij zijn op dat moment op zoek naar een hulpmiddel voor een naaste waar ze zorg of ondersteuning aan bieden. Ze komen erachter dat de zorg een onoverzichtelijke en onduidelijke markt is. Veel mantelzorgers geven aan dat ze “van het kastje naar de muur worden gestuurd”. Voor deze groep hebben wij ons platform ook ontwikkeld. We willen hen namelijk geheel ontzorgen en begeleiden bij het vinden, kiezen en kopen van het juiste hulpmiddelen. En waar mogelijk declareren we dit hulpmiddel bij de verzekeraar of het Wmo-loket van de gemeente.

Voor mensen die gebruik maken van de Wmo is elke gemeente verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar te stellen. Als aanvrager wordt je dan door een cliëntondersteuner geholpen bij de procedures die je dient te volgen voor een aanvraag en ook wordt er met je meegedacht over de benodigde zorg en ondersteuning. Dit wordt door elke gemeente op een andere manier geregeld.

Definitie van mantelzorg

“Mantelzorg is hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving”.

De zorg is geen vrijwilligerswerk of professionele hulpverlening maar vertrekt vanuit een sociale relatie met de zorgvrager. Volgens Klerk et al. (2015) bestaat mantelzorg bijvoorbeeld uit het helpen bij het huishouden, wassen, aankleden, vervoer, klusjes of gezelschap bieden.

Mantelzorgcijfers in Nederland

Volgens onderzoek naar informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg) geeft in 2016 ruim één derde (36%) van alle 16-plussers informele zorg. Dit zijn circa 5 miljoen mensen. Van die 36% geeft 32% van de 16-plussers mantelzorg.

Mantelzorg wordt het meest frequent gegeven aan mensen met een lichamelijke beperking, gevolgd door mantelzorg voor mensen met dementie. Met name 65-plussers geven relatief vaak hulp aan hun partner.

Enkele cijfers

  • Eén op de acht (13%) mantelzorgers biedt hulp aan een zieke partner,
  • 42% aan een hulpbehoevende (schoon)ouder,
  • 6% aan een kind met beperking,
  • 20% aan een ander familielid (grootouders, broer, zus, oom of tante),
  • 17% aan een vriend of buur. 

Kan ik vergoeding krijgen voor mantelzorg?

Wat extra hulp is natuurlijk erg fijn voor elke mantelzorger. Omdat mantelzorgers niet betaald worden, is een financiële vergoeding af en toe zeer welkom om je bij te staan. Er zijn een aantal manieren om een vergoeding te krijgen. Zo kan je bijvoorbeeld betaald worden uit het Persoonsgebonden budget (pgb) van een zorgvrager. Ook betalen sommige zorgverzekeraars een vergoeding voor werk voor mantelzorgers, zoals bijvoorbeeld psychologische ondersteuning.

Daarnaast hebben gemeenten soms ook een subsidie beschikbaar voor mantelzorgers. Dit is dan vaak onder het mom van mantelzorgwaardering. Dit kan soms ook in de vorm van activiteiten worden uitgevoerd.

Ten slotte zijn er ook uitkeringen beschikbaar voor mantelzorgers die de noodzakelijke kosten niet kunnen dragen. Dit komt in de vorm van de individuele bijzondere bijstand en wordt persoonlijk opgesteld. Om dit aan te vragen, kan je langsgaan bij de gemeente. Als je een kind verzorgt, kan je daarnaast ook in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Deze kan je aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.