Multiple Sclerose, kortweg MS, is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Ondanks dat men dat vaak denkt, is MS geen spierziekte. Helaas is de oorzaak van MS onbekend en is het ook niet volledig te genezen. Dat betekent overigens niet dat er geen behandelingen en hulpmiddelen zijn die ervoor zorgen dat het leven met MS zo vrijuit en onbeperkt mogelijk kan. In deze blog gaan we in op de veel voorkomende verschijnselen bij MS.

Verschijnselen

Het is belangrijk om te weten dat de symptomen van MS vaak verschillen per persoon. Ieder lichaam reageert anders op bepaalde dingen, waardoor niet alles op iedereen van toepassing is. De locatie van de MS in het lichaam bepaalt vaak op wat voor manier de verschijnselen vooral voorkomen.

Een aantal veel voorkomende verschijnselen in een vroeg stadium van MS zijn:

 • Zichtvermindering
 • Krachtvermindering
 • Blaasfunctiestoornissen
 • Duizeligheid
 • Seksuele problemen
 • Psychische problemen
 • Spierkrampen
 • Spraakstoornissen
 • Tintelingen

Meestal komen deze verschijnselen geïsoleerd voor en verdwijnen ze na een tijdje. Daardoor zijn ze zeer lastig te herkennen als verschijnselen van MS. Mocht je toch last hebben van deze verschijnselen en je zorgen maken? Twijfel dan niet een maak een afspraak met de huisarts.

In een verder gevorderd stadium van MS keren deze verschijnselen terug. Daarnaast blijven er na deze verschijnselen beschadigingen achter in de zenuwen. Dit kan ervoor zorgen dat je minder mobiel wordt en dus bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komt. Ook treden er problemen op met de stoelgang en blaas en is er een verhoogde kans op een longonsteken.

Vijf vormen

Er bestaan vijf verschillende vormen van MS. Meestal begint MS met een vrij milde vorm, waarna het bij sommigen overgaat op chronische, progressieve vorm. Daardoor kan MS steeds ernstiger en lastiger worden. Hieronder de vijf vormen op een rij:

 • Milde MS of benigne MS: De meest milde vorm. Er kan een zeer lange tijd tussen verschijnselen zitten in deze vorm, soms zelf jaren. Deze vorm kent dan ook weinig invaliditeit. Soms groeit MS niet door naar een andere vorm en blijft het bij Milde MS.
 • Relapsing Remitting MS: De meest voorkomende vorm. Deze vorm kenmerkt zich door een bepaald patroon waarin aanvallen en herstel elkaar afwisselen. Hierdoor kunnen oude klachten zich steeds herhalen, maar kunnen er ook nieuwe klachten optreden. Soms is deze vorm van MS slechts een tussenfase, maar het komt ook voor dat het hierbij blijft.
 • Secundair Progressieve MS: Dit is de volgende fase vanaf Relapsing Remitting MS. De herstelperiodes die in de vorige vorm wel voorkomen, komen bij deze vorm vrijwel niet meer voor. Daardoor blijven de zenuwen blijvend beschadigd en blijft de MS ook ernstiger aanwezig.
 • Primair Progressieve MS: Een vorm van MS waarbij sinds het begin een continue achteruitgang waar te nemen is. Er zijn vrijwel geen periodes van herstel en de verschijnselen keren steeds vaker terug.
 • Progressieve Relapsing MS: Deze vorm van MS bevat zowel de periodes van aanval en herstel als een progressieve achteruitgang. De achteruitgang verloopt over het algemeen trager dan bij de vorige vorm, omdat er ook herstelperiodes voorkomen.

Het leven met MS kan zeer lastig zijn. Als je op zoek bent naar de meest gebruikte hulpmiddelen bij MS, bekijk dan deze blog. We hebben ook een blog waarin we ingaan op de vergoeding van hulpmiddelen bij MS, deze vind je hier.

Het leven met MS heeft daarnaast natuurlijk ook effect op jouw omgeving. Lees in deze blog over hoe om te gaan met MS als mantelzorger.

Voor meer algemene informatie over MS, bekijk onze informatiepagina.