Vallen kan een groot risico zijn voor ouderen. Voor veel mensen is het een grote nachtmerrie: vallen en niet meer op kunnen staan. En hoe lang kan het duren voordat er iemand komt om je te helpen? Wat moet je doen als je niet om hulp kunt roepen? Veel mantelzorgers zitten daarom met de vraag: Wat als mijn moeder of vader valt en alleen thuis is?

Valrisico

Vallen is helaas maar een al te realistische angst. Er is gebleken dat bijna de helft van de valongelukken bij ouderen gepaard gaat met lichamelijk letsel. Dit kan veel gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid en algehele gezondheid, maar ook voor het gevoel van veiligheid. Dit kan vervolgens opnieuw leiden tot een verhoogd valrisico.

Uit cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat er in 2017 in Nederland 124.000 bezoeken van ouderen vanaf 65 waren aan de Spoed Eisende Hulp in verband met een valongeval. Hiervan hebben 102.000 gevallen plaatsgevonden in een privé-omgeving, zoals een eigen huis.

Het is belangrijk om valgevaar op tijd te herkennen zodat letsel voorkomen kan worden. Ook is het cruciaal om te voorkomen dat mensen langere tijd op de grond moeten liggen nadat zij zijn gevallen, wachtend op hulp. Doe daarom regelmatig een simpele valrisicotest. Dit kan je doen door de vragen hieronder te beantwoorden.

Enkele tips om de signalen op tijd te herkennen zijn:

 • Gaat het lopen slechter dan voorheen?
 • Zitten de schoenen nog goed?
 • Gaan de ogen achteruit?
 • Is er angst om te vallen?
 • Zijn er veel spullen in huis om over te struikelen?

 Ook belangrijk om op te letten:

 • Sommige medicijnen kunnen het risico op vallen verhogen. Lees goed de bijsluiter door en/of raadpleeg jouw arts
 • Goed eten is belangrijk voor een goede balans. Dit houdt ook in dat als er niet goed gegeten wordt, de balans kan verminderen.

Personenalarmering

Er zijn verschillende hulpmiddelen die van pas kunnen komen bij valrisico, zoals bijvoorbeeld personenalarmering in de vorm van een senioren alarm horloge. Afhankelijk van het personenalarm kan een naaste, een verzorgende of een alarmcentrale ingeschakeld worden, waardoor er direct ingegrepen kan worden. Zo is er bijvoorbeeld een draagbaar personenalarm voor om de pols of nek of een alarmhorloge. Vaak zijn dit ook GPS horloges met alarm en werken ze als een alarmknop die voor ouderen zeer gemakkelijk te gebruiken is.

Vijf korte voordelen van een personenalarm:

 1. Je kan altijd snel en gemakkelijk alarm slaan, ook ’s nachts.
 2. Hulp is 24 uur per dag bereikbaar
 3. Er kan direct hulp ingeschakeld worden, doordat er direct alarm geslagen wordt
 4. De kans om langdurig op de grond te blijven liggen met alle implicaties van dien neemt af
 5. De mantelzorger kan geruster zijn, omdat hij of zij weet dat er altijd alarm geslagen kan worden zonder dat er iemand bij hoeft te blijven.

Bekijk ook onze pagina over personenalarmering en ons aankoopadvies personenalarmering.

Woont iemand die jij kent, bijvoorbeeld één van je ouders, alleen thuis en maak jij je hier zorgen om? Lees dan deze blog.