Wat is Toegepaste Gerontologie?

Bij Toegepaste Gerontologie leer je veel over hulpmiddelen en diensten die bijdragen aan langer zelfstandig wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan GPS-trackers en Dwaalalarmen, Alarmhorloges en Valpreventie oplossingen. Als vergrijzingsdeskundige zijn wij in staat om verbindingen te maken tussen vraag en aanbod van de dienstverlening. Inzicht in het perspectief van ouderen draagt bij aan een beter afgestemde dienstverlening op de diversiteit aan vragen, behoeften en mogelijkheden van ouderen. Als Toegepast Gerontoloog leer je om een gezonde en participerende leefstijl te bevorderen, bij de oudere bevolking in het algemeen, waarmee empowerment van deze doelgroep in de maatschappij wordt beoogd.

Ilse Schoormans – Eerste Toegepast Gerontoloog van Nederland

Deze studie is ook precies waar de basis voor het platform Thuisleefgids is ontstaan. Ilse Schoormans is de oprichter van Thuisleefgids en zij is in januari 2013 afgestudeerd als eerste Toegepast Gerontoloog van Nederland. Passend bij haar nieuwe studie heeft ze gekozen voor het oprichten van een platform wat ouderen, mensen met een ondersteuningsbehoefte en mantelzorgers en professionals op een vraaggerichte wijze helpt bij fijner en langer thuis wonen met de producten en diensten die daarbij passen. Met name omdat zij constateerde dat deze markt heel erg aanbodgestuurd was. Iets wat niet past bij haar visie. Want we zijn immers allemaal uniek en hebben onze eigen vragen en behoeften. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning en het zo lang mogelijk zelfstandig zijn en blijven.

Meer over de studie Toegepaste Gerontologie vind je op de website van Fontys Hogescholen.