Een nieuw en innovatief project voor de regio Eindhoven waarmee waardevolle data inzichten voor de markt van zorgtechnologie en zorginnovatie worden opgebouwd. Het project is aangevraagd door Stichting Thuisleefgids en een aantal van haar partners en gaat leiden tot een Smart Health Cluster. Het is een regionaal georiënteerd project wat tot stand is gekomen met een bijdrage vanuit het stimuleringsfonds van Metropool Regio Eindhoven. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties uit de regio op het gebied van zorg, innovatie, onderwijs en data intelligence en daarnaast nog enkele partners buiten de regio.

Aanleiding bouwen Smart Health Cluster

Veel zorgtechnologie en zorginnovatie is voor de consument en ook de professional nog onbekend. Gebruikers van deze producten en diensten zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mantelzorgers, wmo-consulenten en wijkverpleegkundigen, worden overspoeld met informatie over e-health, zorgtechnologie, hulpmiddelen en domotica. Zij vinden het in de praktijk nog lastig om deze technologie en hulpmiddelen op waarde te kunnen schatten, hierover te adviseren en deze daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Al met al is er te weinig inzicht in de behoefte van gebruikers en welk aanbod hier het beste bij past.

Thuisleefgids, platform voor Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Het platform Thuisleefgids.nl groeit uit tot een soort Booking.com of Funda.nl voor de zorg. Bezoekers kunnen hier alles vinden om langer zelfstandig thuis te wonen. Om de gebruikers van het platform nog beter te kunnen bedienen is meer inzicht nodig in de vragen die thuis ontstaan en het aanbod wat daarvoor een oplossing kan bieden. Nu komen er situaties voor waarbij mensen met dementie een halsalarm dragen dat ze niet meer goed kunnen bedienen. Dit is precies waar het nieuwe Smart Health Cluster zich op gaat richten. Op basis van producttesten en onderzoek inzicht bieden in welke producten bij welke vragen passend zijn. Zo kunnen consumenten de juiste keuze maken en professionals beter adviseren aan hun klanten.

Partners van het Smart Health Cluster

Op 15 maart 2018 is het Smart Health Cluster gestart met een aantal partners. Het cluster zal steeds meer bedrijven en instellingen in de regio gaan faciliteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een database ondersteund met data intelligence. De database gaat inzichten verzamelen in consumentenbehoeften en –gedrag. Dit biedt de mogelijkheid om een beter profiel te maken van de klant voor een product, hulpmiddel of innovatie. Bij het cluster zijn verschillende zorgproeftuinen betrokken voor het testen van producten zoals; Ouderensociëteit Andromeda en het Care Innovation Center uit Roosendaal. Zij spelen een belangrijke rol in het betrekken van de eindgebruikers. Daarnaast wordt het onderwijs op meerdere niveau’s betrokken zoals ook de zorgopleidingen van het Summa College uit Eindhoven en het netwerk en de innovatiekracht van Coöperatie Slimmer Leven 2020.

Verschillende MKB-bedrijven zijn partner van het project naast een specialist op het gebied van Data Intelligence, SAMR (SmartAgent MarketResponse, Leusden). De bedrijven die hun producten inbrengen voor het testen zijn Gociety Solutions B.V. uit Leende, MIXED.Industries B.V. uit Tilburg, 2M Engineering B.V. uit Valkenswaard, Sensotiss B.V. uit Asten en Livesafe B.V. uit Spijkenisse.