De organisaties Thuisleefgids (Amersfoort) SAMR (SmartAgent MarketResponse, Leusden) en Stichting Buurtzorg Nederland (Almelo) hebben met steun van Rijksdienst Overheid Nederland (RVO) een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een slimme keuze-assistent. Deze assistent kan zorgprofessionals gaan assisteren bij het adviseren van hun zorgvragers over langer zelfstandig thuis wonen.

Achtergrond algemeen

Nederland vergrijst en ontgroent en de kosten op de gezondheidszorg nemen sterk toe. Door een veranderende financiering van zorg is de afgelopen jaren de wijkprofessional weer een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Deze komt bij mensen thuis en constateert vraagstukken op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen waar hulpmiddelen en e-health toepassingen een rol kunnen spelen. Na praktijk onderzoek kwam naar voren dat zij de wens hadden om tijdens hun werk ondersteund te worden in deze adviesrol. Want welke mogelijkheden zijn er nou eigenlijk op dit gebied? Hiervoor werd door Thuisleefgids een eerste concept van een digitale keuze-assistent (tool) ontwikkeld.

Haalbaarheidsonderzoek nodig voor doorontwikkeling

Het testen van de digitale keuze-assistent vormde de aanleiding tot een haalbaarheidsonderzoek. De tool is in de basis een logische beslisboom die is getest in een aantal zorgsituaties thuis. De keuze-assistent helpt daarmee zorgvragers, hun mantelzorgers en wijkprofessionals bij het inventariseren van vraagstukken in de thuissituatie. Dit op het gebied van gezondheid, wonen, voeding, communicatie, mobiliteit en veiligheid. Het doel is om thuis een situatie te creëren waarbij de zorgvrager zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen ook als dit gepaard gaat met intensieve verzorging en verpleging.

Na opgedane praktijk ervaringen ontstond de behoefte om de keuze-assistent door te ontwikkelen naar een slimmere en meer zelflerende tool. De reden hiervoor is dat de keuze-assistent op basis van een logische beslisboom te weinig empathie biedt voor de persoonlijke belevingswereld van de zorgvrager en mantelzorger. De wens is om beter aan te kunnen sluiten bij de beleving van de zorgvrager, door de exacte woordkeus van de zorgvrager bij het beschrijven van zijn of haar behoefte als uitgangspunt te nemen. Voor het verhogen van de gebruikerservaring was de wens om op basis van Data Intelligence methoden zoals text mining betere analyses te kunnen maken en daarmee betere adviezen te kunnen geven.

Daarnaast kwam het verzoek vanuit wijkprofessionals om een koppeling te maken naar de verzekerde zorg en niet alleen hulpmiddelen die op de consumentenmarkt beschikbaar waren te betrekken. Ook een koppeling op het Omaha classificatiesysteem en de binnen zorgorganisaties gebruikte ERP systemen werd gevraagd om beter bij het werkproces van wijkprofessionals aan te sluiten.

Haalbaarheidsonderzoek Slimme Keuze-assistent

Om deze stap te zetten was het de wens van Thuisleefgids en haar partners om inzicht te krijgen in de technische en economische haalbaarheid van deze doorontwikkeling. Marktvinders SAMR (SmartAgent MarketResponse) uit Leusden hebben daarbij onderzocht hoe text mining kan worden ingezet om de keuze-assistent door te ontwikkelen. Met Stichting Buurtzorg Nederland is in kaart gebracht hoe er wordt gewerkt met het Omaha classificatiesysteem en zijn concept customer journey’s uitgewerkt die weergeven hoe de keuze-assistent hier succesvol op geïntegreerd zou kunnen worden.

Steun van RVO

Met steun van de Rijksdienst Overheid Nederland (RVO) werd afgelopen maanden een succesvol MIT-haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek was het nemen van een go of no-go beslissing op het voorgenomen innovatieproject tot de doorontwikkeling van de keuzehulp op basis van semantiek en koppeling aan systemen van classificatie, ERP, data intelligence en customer relationship management.

Conclusie haalbaarheidsonderzoek en vervolg

Het haalbaarheidsonderzoek heeft inzicht geboden in de relevantie van de doorontwikkeling. Tevens is in kaart gebracht welke ontwikkelingen er nodig zijn om dit daadwerkelijk succesvol te kunnen realiseren. De gesprekken voor dit onderzoek met verschillende hulpmiddelenleveranciers, zorgverzekeraars NL (ZN), Buurtzorg Nederland, SAMR en ook een grote logistieke partner in de gezondheidszorg hebben geleid tot partnerships waarmee vergoede producten geïntegreerd kunnen gaan worden. Daarnaast zal de keuze-assistent doorontwikkeld worden tot een instrument dat in de dagelijkse praktijk ondersteuning biedt aan professionals in het adviseren van zorgvragers over het langer zelfstandig thuis wonen.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie of interesse in deelname kunt u contact opnemen met Ilse Schoormans (CEO Thuisleefgids) via ilse@thuisleefgids.nl of Twitter.