Content op de site

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.
U-Vital B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Privacy wetgeving

Thuisleefgids, gevestigd aan Europalaan 500 unit O.4.2., 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kantoorgegevens
Thuisleefgids – U-Vital B.V.
Europalaan 500 (Kantooradres, geen showroom)
Unit 4.O.2
3526 KS, Utrecht
www.thuisleefgids.nl

Contactgegevens
Thuisleefgids – U-Vital B.V.
Europalaan 500 unit O.4.2.
3526 KS, Utrecht
www.thuisleefgids.nl

Ilse Schoormans is de directeur en tevens contactpersoon. Zij is te bereiken via ilse@thuisleefgroep.nl.

Persoonsgegevens die Thuisleefgids verwerkt

Thuisleefgids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij het IP-adres van apparaten waarmee de Thuisleefwijzer of Thuisleefbieb applicatie worden ingevuld die worden aangeboden door onze klanten zoals gemeenten en zorgorganisaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Thuisleefgids verwerkt

Onze website verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens heeft onze website en/of dienst niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Thuisleefgids.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Thuisleefgids persoonsgegevens verwerkt?

Thuisleefgroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een (aan-)vraag die wij van jou hebben ontvangen
 • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals een bestelling afhandelen
 • Informatie bijhouden over de gemeenten en zorgorganisaties en het gebruik van de Thuisleefwijzers of Thuisleefbieb software
 • Geautomatiseerde besluitvorming en keuze-assistentie
 • Thuisleefgids neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuisleefgids) tussen zit.

Welke gegevens Thuisleefgids verwerkt bij een bestelling?

Thuisleefgids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Consument:

 • Volledige naam
 • Postcode en huisnummer
 • Je e-mailadres en telefoonnummer
 • Je geboortedatum
 • Het telefoonnummer, de volledige naam en e-mailadres van een contactpersoon (optioneel)
 • Verzekeringsgegevens (polisnummer en zorgverzekeraar)
 • Details contactpersoon
 • Sessies (browsertype/tijdstip)
 • Details consument waarvoor wordt besteld
 • Medische indicaties (optioneel)
 • Verwijsbrieven (optioneel)
 • Bezorgdatum en bezorgadres
 • Bestelde producten
 • Verwachte gebruiksduur

Zorgprofessional (aanvullend):

 • Beroep en specialisatie
 • Organisatienaam
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • BIG-nummer (optioneel)
 • Volledige naam

Leverancier (aanvullend):

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Leveranciersnaam

Hoe lang Thuisleefgids gegevens bewaart

Thuisleefgids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuisleefgids verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dus bijvoorbeeld wanneer je een product bij ons besteld en dit wordt door een van onze leveranciers naar je toegestuurd. Wij zullen enkel en alleen die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uitlevering. 
De gegevens die Thuisleefgids ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.: Systemen van  Savvi Hosting.
De website van Thuisleefgids wordt gehost bij Savvii Hosting. Hierop slaan wij echter geen informatie op naar aanleiding van jouw website bezoek aan ons.

Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Thuisleefgids. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Thuisleefgids gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Thuisleefgids gebruikt functionele, analytische, marketing en tracking cookies, zodat we de website en onze service kunnen optimaliseren en op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij graag naar een uitgebreidere uit leg ons ons cookiebeleid.

Ga naar uitgebreide uitleg over cookiebeleid van U-Vital b.v. (Thuisleefgids)

Het wijzigen van jouw voorkeur? Klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thuisleefgids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuisleefgids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Thuisleefgids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Thuisleefgids persoonsgegevens beveiligt

Thuisleefgids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Thuisleefgids.nl.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Thuisleefgids aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Thuisleefgids niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de contactpersoon van Thuisleefgids of een klacht indienen via de klachtenprocedure.