Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

In steeds meer situaties is het mogelijk om een hulpmiddel aan te schaffen met een ‘PGB’, mits je hier natuurlijk baat bij hebt. Bij een ‘PGB’ ontvangt je een bedrag waar zelf hulpmiddelen mee kunnen worden aangeschaft. In dit geval heb je als consument dus wel de volledige keuzevrijheid tussen verschillende hulpmiddelen en verschillende leveranciers.

De gemeente controleert echter wel de kwaliteit van de hulpmiddelen die je als individu inkoopt. Volgens de rijksoverheid verschillen de richtlijnen voor de controle van de hulpmiddelen per gemeente.

Voor meer informatie over het PGB kun je bijvoorbeeld terecht op de website van de rijksoverheid en bij een Wmo-loket.

Is het wat voor jou?

Er is zelfs een handige test ontwikkeld die je kan helpen om te bepalen of PGB iets voor jou is. Deze test is ontwikkeld in samenwerking met HandicapNL.

Bekijk ook deze handige video van Wij Mantelzorgers

Meer over hulpmiddelen kopen met een PGB

Je kunt een hulpmiddel met een PGB dus alleen kopen wanneer je deze toegekend krijgt en ook wordt hier vaak een vast bedrag aan gekoppeld. Je ontvangt een zogeheten toekenningsbrief waaruit blijkt hoe hoog het bedrag is. Je kunt helaas ook nog niet voor alle hulpmiddelen een PGB krijgen. Het gaat nu vooral om de volgende criteria waar je rekening mee moet houden:

  • De hulpmiddelen die juist onder de zorgverzekeringswet vallen komen niet in aanmerking voor aanschaf via een PGB. Lees meer hier over de Zorgverzekeringswet.
  • Je kunt wel een PGB krijgen voor hulpmiddelen die vallen onder verstrekking door je gemeente. Dit betreft dus zowel de Wmo als ook voor de Jeugdwet. Omdat gemeenten geen vast beleid hebben maar dit per gemeente mag worden vastgesteld door een zogeheten beleidsvrijheid is het dus per gemeente verschillend wat je kunt krijgen.

Dit zijn een aantal voorbeeld hulpmiddelen via de gemeente:

  • In sommige gemeenten kun je nog een traplift vergoed krijgen of een woningaanpassing zoals een speciaal verhoogd toilet.
  • Een speciaal voor jouw behoefte aangepaste scootmobiel of juist een aangepaste fiets is ook bij veel gemeenten een mogelijkheid.
  • Ook aangepaste of speciale rolstoelen bijvoorbeeld voor kinderen maar ook een sportrolstoel, een elektrische rolstoel of een aanpassing aan de rolstoel kan hier onder vallen.

Heb je vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een PGB gekregen dan kun je hiervoor geen hulpmiddelen aanschaffen maar alleen zorg. Je dient dan toch naar de gemeente te gaan of in sommige gevallen naar de zorgverzekeraar.