Ons streven bij Thuisleefgids.nl is zorgen voor overzicht in het continu groeiende aanbod aan hulpmiddelen. Het is ons doel ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor jou als consument en zorgprofessional om het geschikte hulpmiddel te vinden voor jouw specifieke zorgvraag. In deze blog geven we alvast een toelichting op een toekomstige aanvulling op het Thuisleefgids platform. We ontwikkelen namelijk een aantal ondersteuningspakketten die jou nog beter kunnen helpen het juiste product te kiezen. 

Aanleiding project 

Het is duidelijk dat Nederland aan het vergrijzen is. Nederland had in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal naar schatting stijgen naar 4,7 miljoen in 2041. Deze enorme stijging zorgt voor veel uitdagingen binnen de zorgsector. Naast dat er steeds meer bezuinigd wordt zullen ouderen ook steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Om dit mogelijk te maken worden er steeds meer (technologische) hulpmiddelen ontwikkeld. Er is bij veel consumenten en professionals echter geen tot weinig kennis over deze (nieuwe) hulpmiddelen.  

Nederland had in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal naar schatting stijgen naar 4,7 miljoen in 2041.

Ons doel bij Thuisleefgids.nl is om jou als bezoeker zo gericht mogelijk advies geven over de mogelijke hulpmiddelen voor jouw vraag. Daarnaast bieden we overzicht over welke hulpmiddelen geschikt zijn bij een bepaalde aandoening. Om dit overzicht te versterken worden er verschillende ondersteuningspakketten ontwikkeld. Deze ondersteuningspakketten zullen de zoektocht naar de juiste hulpmiddelen eenvoudiger gaan maken. Daarnaast zal ieder ondersteuningspakket duidelijk maken waarom een hulpmiddel geschikt is voor een bepaalde situatie.  

Voor het ontwikkelen van het prototype van een ondersteuningspakket heeft Steven Rutgers 6 maanden onderzoek verricht. Hij onderzocht de volgende vraag: ‘’Op welke manier moeten ondersteuningspakketten samengesteld en vormgegeven worden om ervoor te zorgen dat deze aansluiten op de wensen van de klant?’’ 

Om zijn onderzoek af te bakenen heeft hij zich specifiek gericht op het ontwikkelen van een ondersteuningspakket voor dementie. 

Resultaten 

Om de juiste informatie te verkrijgen is er een grondige literatuurstudie uitgevoerd welke aangevuld is met een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestond uit interviews met verpleegkundigen, verzorgenden en een specialist ouderengeneeskunde. Het doel van het praktijkonderzoek was ook om te achterhalen welke problemen veel voorkomen bij mensen met dementie. Daarnaast is tijdens de interviews ook gekeken welke hulpmiddelen veel gebruikt worden door de zorgprofessionals bij de betreffende problemen. Naast de standaard hulpmiddelen die in de zorg gebruikt worden is er ook onderzoek gedaan naar minder ‘vanzelfsprekende’ hulpmiddelen die kunnen worden ingezet om de zorg voor iemand met dementie te verbeteren.  

Na het onderzoek is er gewerkt aan de gewenste opmaak en indeling van het ondersteuningspakket. Voor het ontwerpen van een concept ondersteuningspakket zijn er verschillende schetsen gemaakt. Deze zijn vervolgens weer in de praktijk getoetst. In het ondersteuningspakket worden hulpmiddelen gefilterd op de twee onderdelen. Op woonruimte en de uitdagingen die klanten hier specifiek bij ervaren. Naast het juiste hulpmiddel kun je hier informatie, foto’s en filmpjes vinden.  

Nieuwsgierig geworden? Nog héél eventjes geduld.

Meer informatie zal volgen wanneer de eerste pakketten beschikbaar zijn. Wil je hier over verder praten? Neem dan contact met ons op.