Bij Thuisleefgids.nl helpen we dagelijks zorgprofessionals bij het zoeken naar hulpmiddelen voor hun cliënten. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarom werken we vaak samen met studenten en onderzoekers die we vragen om onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van zorgprofessionals. Zo heeft Rick Lambregts zijn onderzoek verricht naar de keuzewijzer zorgprofessionals. Hij is Gezondheidszorgtechnoloog in opleiding. De afgelopen 6 maanden heeft hij onderzoek gedaan naar de keuzewijzer voor zorgprofessionals en heeft hij deze tool inhoudelijk aangepast aan de wensen van zorgprofessionals.

Aanleiding onderzoek

Tijdens de e-healthweek in januari 2018 is gebleken dat zorgprofessionals een toenemende behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van zorghulpmiddelen inzetten. Zij gaven aan moeilijk de weg te kunnen vinden naar mogelijkheden op het gebied van zorghulpmiddelen. Ook de veranderende wetgeving en vergoedingen zijn voor hen vaak onduidelijk. Doordat er zo veel zorghulpmiddelen zijn zien zij door de bomen het bos niet meer. Hierdoor blijft de inzet van deze middelen vaak uit, terwijl dit juist kan zorgen voor efficiëntie en effectiviteit in de zorg! Daarbij is de verwachting dat er steeds meer zorghulpmiddelen moeten worden ingezet aangezien Nederland de komende jaren sterk zal vergrijzen.

Hoe kan de weg naar zorghulpmiddelen worden ingezet?

Om effectief op zoek te gaan naar zorghulpmiddelen kan er gebruik worden gemaakt van een ‘ondersteunende tool’, namelijk de keuzewijzer van Thuisleefgids.nl. Het idee achter de keuzewijzer is dat deze antwoord geeft op vragen vanuit verschillende thema’s. Op die antwoorden wordt uiteindelijk een advies voor zorghulpmiddelen gebaseerd. Om de keuzewijzer passend te maken voor zorgprofessionals hebben er brainstormsessies plaatsgevonden waarbij zorgprofessionals van verschillende zorgorganisaties intensief betrokken waren. Uiteindelijk is er antwoord gegeven op de volgende vraag: “Welke punten moeten verbeterd worden om tot een goed geaccepteerde keuzewijzer voor zorgprofessionals te komen en hoe kunnen deze punten worden verbeterd?”

Wensen zorgprofessionals

In de drie sessies zijn bestaande problemen geïnventariseerd en is er gebrainstormd over nieuwe wensen en ideeën. Deze wensen zijn gecategoriseerd en toegepast op de keuzewijzer. Hier is vervolgens weer feedback op gevraagd waarop de keuzewijzer weer verder is aangepast. De wensen zijn ingedeeld op mate van belangrijkheid. Een aantal must haves waren bijvoorbeeld ‘eenvoudige navigatie’ en ‘kwalitatief goede inhoud’.

Acceptatie keuzewijzer

De keuzewijzer zorgprofessionals is een online te gebruiken tool. Om te zorgen dat deze technologie begrepen en geaccepteerd wordt door zorgprofessionals is er literatuuronderzoek verricht naar de wijze van leren. Hieruit werd duidelijk dat zorgprofessionals weinig tijd hebben dus dat zij ondersteund dienen te worden in het eenvoudig gebruiken van de tool. Er is een speciaal scholingsplan inclusief werkinstructies ontwikkeld dat aansluit bij de wensen van de zorgprofessionals. Daarnaast is er een instructievideo ontwikkeld waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe de keuzewijzer precies werkt.

Resultaat

Er is veel verbeterd aan de keuzewijzer zorgprofessionals op basis van hun inbreng. Je kunt nu eenvoudig navigeren door de keuzewijzer en de antwoorden eenvoudig terug zien, opslaan en delen. De inhoudelijke vragen en antwoorden zijn daarnaast sterk verbeterd. De keuzewijzer wordt binnenkort officieel gelanceerd en vanaf daar samen met de praktijk verder getest en doorontwikkeld. Zo werken we samen aan een tool die professionals helpt om steeds meer mensen een passend advies te geven over langer thuis blijven wonen.

Wil je meedenken of heb je interesse in de tool? Neem dan contact op met Thuisleefgids via info@thuisleefgids.nl.