Bij Thuisleefgids willen we graag mantelzorgers helpen om makkelijker te kunnen zorgen voor hun naasten. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarom werken we vaak samen met studenten en onderzoekers die we vragen om onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Zo kan Thuisleefgids hier weer een steentje aan bijdragen :)

In deze blog wordt een samenvatting van Mart zijn onderzoek voor het schrijven van zijn bachelorscriptie gedeeld. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betaalbereidheid en informatiebehoefte van mantelzorgers bij de aanschaf van hulpmiddelen. Hij kan nu met trots zeggen dat hij is afgestudeerd als Gezondheidszorgtechnoloog en nu werkzaam is bij Thuisleefgids!

Aanleiding onderzoek Mart

Zorgbehoevenden en mantelzorgers moeten in de toekomst steeds meer hulpmiddelen zelf aanschaffen. Dit resulteert in een sterk groeiende (online) consumentenmarkt voor hulpmiddelen. Er is echter weinig bekend over de informatiebehoefte van consumenten wanneer men (online) een hulpmiddel aanschaft en Thuisleefgids wil dit in kaart brengen. Mart heeft dan ook specifiek onderzocht waar mantelzorgers behoefte aan hebben qua informatie en daarnaast heeft hij gekeken voor welke hulpmiddelen men wel en niet verwacht zelf te moeten betalen en hoe de betaalbereidheid eruit ziet.

Vanuit een theoretisch kader en deskresearch heeft hij ervoor gekozen om het onderzoek af te bakenen op de productgroepen rollators en personenalarmering. Uit bezoekersgegevens van Thuisleefgids blijkt dat mantelzorgers vaak helpen bij het aanschaffen van een hulpmiddel. De mantelzorger is daarom de belangrijkste respondent voor het onderzoek.

Dit resulteert in de volgende hoofdvraag:
Wat is de betaalbereidheid van mantelzorgers voor personenalarmering en rollators en welke informatiebehoefte hebben zij omtrent de aanschaf van hulpmiddelen?’

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is door Mart een enquête ontwikkeld. Uiteindelijk hebben 116 respondenten de enquête ingevuld, waarvan er 93 aangeven op dit moment mantelzorger te zijn. Naast de enquête zijn er nog zo’n 10 interviews afgenomen met mantelzorgers die ook de enquête ingevuld hebben om verdiepende vragen te kunnen stellen.

Resultaten

Uit de interviews blijkt dat mantelzorgers behoefte hebben aan advies bij de aanschaf van hulpmiddelen. Mantelzorgers geven in de interviews aan de thuiszorgwinkel of een professional die helpt bij de aanschaf van een hulpmiddel als zeer positief te ervaren. Dit komt met name door het advies dat mantelzorgers hier krijgen, maar zij kunnen hier ook meteen het gebruiksgemak van een product testen. Om die reden zouden ze hier in de toekomst weer op zoek gaan naar een geschikt hulpmiddel.

Desondanks kiest een kleine meerderheid van de respondenten in de enquête ervoor om online een geschikt hulpmiddel te vinden. Enkele geïnterviewde respondenten overwegen het wel om online een hulpmiddel aan te schaffen, maar doen dit alleen bij eenvoudige hulpmiddelen en om eenvoudig (prijzen) te kunnen vergelijken.

Voor de mantelzorgers wegen functionele eigenschappen het zwaarst mee in de overweging om een hulpmiddel aan te schaffen. Na functionele eigenschappen vinden mantelzorgers de kwaliteit van het hulpmiddel het belangrijkst. Gevolgd door de prijs en levertijd van het hulpmiddel. Mantelzorgers vinden de garantie op het product en de visuele eigenschappen het minst belangrijk blijkt uit het onderzoek.

Wil je meer weten?

Vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Mart van den Eijnden (Projectleider & Content Manager) via mart@thuisleefgids.nl.

Of ben jij op zoek naar een betaalbaar hulpmiddel? Neem eens een kijkje op www.Thuisleefgids.nl, waar we allerlei hulpmiddelen geordend hebben van alle leveranciers uit de markt van verschillende prijsklassen!