Een dwarslaesie, of ruggenmerg beschadiging, is niet alleen zeer ingrijpend voor de persoon die het ondergaat, maar ook voor hun omgeving. Vrienden en familie zijn vaak nauw betrokken bij het verzorgingsproces, zonder dat zij hiervoor betaald krijgen of zijn opgeleid. Zij worden daarnaast beïnvloed door externe factoren zoals hun werk, hun eigen gezondheid en sociale relaties. Het is zowel voor de persoon met een dwarslaesie als voor de mantelzorger zeer belangrijk om zo goed mogelijk ontlast te worden. In deze blog gaan wij in op hoe je het beste kunt omgaan met dwarslaesie als mantelzorger.

Ondersteuning

Er zijn verschillende instanties die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Zo kan je bijvoorbeeld hulp krijgen van de gemeente. Het aanbod verschilt per gemeente, maar ga bijvoorbeeld eens langs bij het Wmo-loket van jouw gemeente of kijk op de website.

Daarnaast is er vaak ook een tijdelijke ondersteuning beschikbaar vanuit de zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld financiële ondersteuning zijn. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar om erachter te komen wat zij precies voor jou kunnen betekenen.

Verder treedt Mantelzorger.nl (voorheen Mezzo.nl) op als belangenbehartiger voor mantelzorgers. Zij kunnen helpen met allerlei praktische zaken en daarnaast bieden zij ook een community van mantelzorgers en gelijkgestemden aan.

Ontzorgen

Het is als mantelzorger zeer belangrijk om jouw naaste met een dwarslaesie te ontzorgen. Voor de meest gebruikte hulpmiddelen, lees dan deze blog.

Echter, daarnaast is het ook cruciaal om jezelf te ontzorgen. Als mantelzorger heb je naast een grote taak als verzorgende ook nog veel andere taken. Niet de minste daarvan is het onderhouden van je eigen leven, je eigen doelen bereiken en ontspannen. Deze drie dingen komen vaak op een lager pitje te staan bij mantelzorgers. Dit kan vaak leiden tot overmatige stress, veel spanningen en soms zelfs ontevredenheid. Het is daarom goed om te beseffen dat jij als mantelzorger ook voor jezelf moet blijven zorgen. Neem bijvoorbeeld eens een dagje voor jezelf, doe iets ontspannend, lees een boek, etc. Immers, als jij niet meer voor jezelf kunt zorgen, kun jij je taken als mantelzorger ook niet goed meer uitvoeren. Daarom is het altijd het beste om ook voor jezelf te blijven zorgen, zodat je daarnaast de best mogelijke zorg kan aanbieden aan jouw naaste.

Een mantelzorger moet bovendien ook niet vergeten dat hulp vragen menselijk is en soms zelfs noodzakelijk. Zo kan je bijvoorbeeld proberen om andere activiteiten uit te besteden, zoals het bijwerken van de tuin, wat de buren misschien met alle liefde van je over zouden willen nemen. En boodschappen kan je tegenwoordig ook thuis laten bezorgen.

Maak bovendien ook eens gebruik van een mantelzorgernetwerk. Hier kan je contact leggen met andere mantelzorgers en experts die jou kunnen begeleiden door middel van ervaringsverhalen of tips. Ook zijn er buurtapps die ervoor kunnen zorgen dat werk overgenomen kan worden of ondersteund kan worden door mensen in je omgeving.

Voor meer informatie over dwarslaesie, bekijk onze informatiepagina. Voor meer informatie over mantelzorg, bekijk de pagina van mantelzorg.nl.