Keuzewijzer zorgtechnologie en eHealth

Voor Gemeenten & Zorgorganisaties

Op het gebied van eHealth vindt er continu vernieuwing plaats. Dit maakt het voor zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers onmogelijk om steeds up-to-date te blijven op dit gebied. Om deze groepen te kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen van eHealth is er een digitale eHealth keuzewijzer ontwikkeld, die ten alle tijde geraadpleegd kan worden. Deze geeft inzicht en uitleg in welk hulpmiddel het best passend is in de situatie. De keuzewijzer is is een online tool die altijd geraadpleegd kan worden. Gemeenten (Wmo-professionals) en zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en ergotherapeuten gaven aan graag een applicatie te willen, welke dagelijks gebruikt kan worden, ter ondersteuning van interventies en bevordering van zelfredzaamheid.

Gebrek aan overzicht

Professionals hebben behoefte aan de keuzewijzer. Zij hebben namelijk onvoldoende zicht op de mogelijkheden van hulpmiddelen, innovatie en eHealth, waardoor de inzet hiervan vaak uitblijft. Mede door de onbekendheid bij professionals, blijft de implementatie en opschaling van eHealth-innovaties en hulpmiddelen achter op de gewenste situatie. Dit komt door: Onduidelijkheid in de vergoedingenstructuur, onbekendheid rondom eHealth en (innovatieve) hulpmiddelen bij cliënt, mantelzorger en zorgprofessional, geen overzicht door de hoeveelheid soortgelijke oplossingen wat past bij de situatie en hoe deze gefinancierd wordt. Het aanbod in eHealth en hulpmiddelen groeit hard met dagelijks nieuwe aanbieders. Cliënten, mantelzorgers en professionals zijn het overzicht hierin kwijt. Professionals worden in de praktijk niet gevoed met oplossingen. Daar is verandering in gekomen met de komst van de digitale keuzewijzer!

Wat is de Keuzewijzer?

De keuzewijzer is een handige online adviestool waarbij door middel van vragen de thuissituatie geschetst wordt en er een persoonlijk profiel wordt opgebouwd. Dit profiel kan worden voorzien van een aantal thuistechnologie en eHealth oplossingen die geschikt zijn voor die specifieke situatie. De keuzewijzer kan worden ingevuld door de professional samen met de klant of zijn of haar mantelzorger. Het advies kan gedownload, geprint of gemaild worden en mocht de klant willen overgaan tot aanschaf kan hij/zij op Thuisleefgids een keuze maken uit alle aanbieders op de markt. Zo is er optimale keuzevrijheid en markt transparantie en worden zowel consument als professional ontzorgt in hun zoektocht.

De uiteindelijke keuze wordt samen gemaakt. Professionals nemen die verantwoordelijkheid niet in hun eentje op zich. Ze betrekken de consument eventueel familie, naasten en andere disciplines bij de keus voor een hulpmiddel. Ze schatten zelf bij een situatie in of de keuzewijzer wordt ingevuld door de consument zelf, naasten of door de zorgprofessional. Wil je meer weten over de keuzewijzer? Bezoek dan de website www.digitalekeuzewijzer.nl of neem contact met ons op.

Tessa de Wit HBO Verpleegkundige Thebe

“De online keuzehulp geeft een overzicht van alle innovaties van de laatste jaren. Een van de voordelen ervan is, dat zorgprofessionals ook zonder zorgachtergrond met behulp van de tool bij het geschikte hulpmiddel uitkomen voor de betreffende cliënt. Ook kunnen meerdere hulpmiddelen tegelijkertijd ingezet worden. Ook bij mijn collega ambassadeurs zie ik, dat zij zich met gebruik van de tool veel meer bewust zijn van de mogelijkheden op het gebied van hulpmiddelen en thuistechnologie. Nu pas weten we echt wat er allemaal op de markt is.”

Sheela Punt Wijkzuster Surplus

“Een hulpvraag is soms met een handig middel al op te lossen. Als wijkverpleegkundige wil je de cliënt echter niet zomaar een product aanbevelen. Nu hebben we de keuzehulp als app op onze telefoon of tablet. Samen met de cliënt/mantelzorger kunnen we hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie van diverse leveranciers vergelijken in bijvoorbeeld prijs en of de zorgverzekeraar wel of niet vergoedt.”

Pamela Kampman Wijkzuster Surplus

“Ik probeerde de innovaties op de markt wel bij te houden, maar het gaat zo snel. Producten verdwijnen, anderen komen erbij. Het was onmogelijk als zorgprofessional de cliënt goed te adviseren. Er zijn zoveel innovaties, we zagen door de bomen het bos niet meer. Met de online keuzehulp kunnen we de cliënt laten kiezen uit meerdere leveranciers. Ook kunnen ze vooraf al zien hoe de verschillende producten eruit zien.”

Lynsey Gieles Stichting Groenhuysen

Onze visie is: ouder worden en jezelf blijven. En dat sluit naadloos aan bij de online keuzehulp. Ik sta heel erg voor zelfredzaamheid en heb de hoop dat met behulp van deze tool, de mensen minder afhankelijk worden van zorg. “De thuiszorg wordt steeds zwaarder. Het is daarom belangrijk te kijken naar wat mensen zelfstandig kunnen doen. Ook voor henzelf. Zelfredzaamheid vind ik, zoals gezegd, erg belangrijk. Daar helpt de tool in mee. En voor ons als zorgprofessional houdt de tool ons op de hoogte van de innovaties in de markt.”