Keuzewijzer zorgtechnologie en eHealth voor zorgorganisaties

Op het gebied van eHealth vindt er continu vernieuwing plaats. Dit maakt het voor zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers onmogelijk om steeds up-to-date te blijven op dit gebied. Om de betrokkenen te kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen van eHealth is er een digitale eHealth keuzewijzer ontwikkeld, die ten alle tijde geraadpleegd kan worden. Deze geeft inzicht en uitleg in welk hulpmiddel het best passend is in de situatie. De keuzewijzer is een digitale eHealth consulent, die altijd geraadpleegd kan worden.

Zorgprofessionals gaven aan graag een applicatie te willen, welke dagelijks gebruikt kan worden, ter ondersteuning van interventies en bevordering van zelfredzaamheid.

Gebrek aan overzicht

Vanuit zorgprofessionals in de wijkverpleging is er veel vraag naar de keuzewijzer. Zij hebben namelijk onvoldoende zicht op de mogelijkheden van innovatie en eHealth, waardoor de inzet hiervan vaak uitblijft. Mede door de onbekendheid bij de zorgprofessionals, blijven implementatie en opschaling van eHealth-innovaties en hulpmiddelen achter op de gewenste situatie. Dit komt door: onduidelijkheid in de vergoedingenstructuur, onbekendheid rondom eHealth en (innovatieve) hulpmiddelen bij cliënt, mantelzorger en zorgprofessional, geen overzicht door de hoeveelheid soortgelijke oplossingen wat past bij de situatie en hoe deze gefinancierd wordt.

Het aanbod in eHealth en hulpmiddelen groeit hard met dagelijks nieuwe aanbieders. Cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals zijn het overzicht hierin kwijt. Zorgprofessionals worden in de praktijk niet gevoed met oplossingen. Zij vervallen in het indiceren van zorg, in plaats van doelmatig te werk te gaan en het aandragen van een eHealth oplossing. Hierdoor vinden veel van deze eHealth producten en hulpmiddelen niet de weg naar duurzame implementatie en opschaling. Deze problemen komen vooral terug in de wijkverpleging.

Ontwikkeling Keuzewijzer

De keuzewijzer is een handige online adviestool waarbij door middel van vragen de thuissituatie geschetst wordt en er een persoonlijk profiel wordt opgebouwd. Dit profiel kan worden voorzien van een aantal thuistechnologie en eHealth oplossingen die geschikt zijn voor die specifieke situatie.

De keuzewijzer kan worden ingevuld door de zorgprofessional samen met de klant of zijn of haar mantelzorger. Het advies kan gedownload, geprint of gemaild worden en mocht de klant willen overgaan tot aanschaf kan hij/zij op Thuisleefgids een keuze maken uit alle aanbieders op de markt. Zo is er optimale keuzevrijheid en markt transparantie en worden zowel inwoner als professional ontzorgt in hun zoektocht.

Hoe werkt de keuzewijzer?

  • De Keuzewijzer geeft suggesties voor thuistechnologie toepassingen en hulpmiddelen die het doel hebben om zelfstandigheid te vergroten, zorg en ondersteuning thuis te verbeteren en mantelzorgers te ontlasten.
  • De Keuzewijzer doet dit aan de hand van vragen over de leef- en gezondheidssituatie, die door de betreffende persoon of zijn/haar mantelzorger zijn beantwoord.
  • De suggesties die door de Keuzewijzer worden aanbevolen, worden opgehaald uit de database van Thuisleefgids en daardoor zijn de tools altijd voorzien van het meest complete aanbod.
  • Zo is de Keuzewijzer inzetbaar voor mensen met een chronische aandoening en ouderen.

De uiteindelijke keuze wordt samen gemaakt. Zorg professionals nemen die verantwoordelijkheid niet in hun eentje op zich. Ze betrekken de zorgvrager eventueel familie, naasten en andere disciplines bij de keus voor een hulpmiddel. Ze schatten zelf bij een situatie in of de keuzewijzer wordt ingevuld door de zorgvrager zelf, naasten of door de zorgprofessional.

Tessa de Wit
HBO Verpleegkundige Thebe

“De online keuzehulp geeft een overzicht van alle innovaties van de laatste jaren. Een van de voordelen ervan is, dat zorgprofessionals ook zonder zorgachtergrond met behulp van de tool bij het geschikte hulpmiddel uitkomen voor de betreffende cliënt. Ook kunnen meerdere hulpmiddelen tegelijkertijd ingezet worden.

Ook bij mijn collega ambassadeurs zie ik, dat zij zich met gebruik van de tool veel meer bewust zijn van de mogelijkheden op het gebied van hulpmiddelen en thuistechnologie. Nu pas weten we echt wat er allemaal op de markt is.”

Sheela Punt
Wijkzuster Surplus

“Een hulpvraag is soms met een handig middel al op te lossen. Als wijkverpleegkundige wil je de cliënt echter niet zomaar een product aanbevelen. Nu hebben we de keuzehulp als app op onze telefoon of tablet. Samen met de cliënt/mantelzorger kunnen we hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie van diverse leveranciers vergelijken in bijvoorbeeld prijs en of de zorgverzekeraar wel of niet vergoedt.”

Pamela Kampman

Pamela Kampman
Wijkzuster Surplus

“Ik probeerde de innovaties op de markt wel bij te houden, maar het gaat zo snel. Producten verdwijnen, anderen komen erbij. Het was onmogelijk als zorgprofessional de cliënt goed te adviseren. Er zijn zoveel innovaties, we zagen door de bomen het bos niet meer. Met de online keuzehulp kunnen we de cliënt laten kiezen uit meerdere leveranciers. Ook kunnen ze vooraf al zien hoe de verschillende producten eruit zien.”

Linsey Gieles

Lynsey Gieles
Stichting Groenhuysen

Onze visie is: ouder worden en jezelf blijven. En dat sluit naadloos aan bij de online keuzehulp.Ik sta heel erg voor zelfredzaamheid en heb de hoop dat met behulp van deze tool, de mensen minder afhankelijk worden van zorg.

“De thuiszorg wordt steeds zwaarder. Het is daarom belangrijk te kijken naar wat mensen zelfstandig kunnen doen. Ook voor henzelf. Zelfredzaamheid vind ik, zoals gezegd, erg belangrijk. Daar helpt de tool in mee. En voor ons als zorgprofessional houdt de tool ons op de hoogte van de innovaties in de markt.”