Een aantal Nederlandse gemeenten werken actief met de keuzewijzer voor eHealth. Gemeenten hebben sinds januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit de uitvoering van deze wet zijn zij verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners bij vragen rondom langer zelfstandig thuis wonen. Dit doen ze via het zogeheten keukentafel gesprek. Tijdens dit gesprek wordt samen bekeken welke vorm van ondersteuning nodig is. Thuistechnologie en eHealth worden hier ook een steeds belangrijker onderdeel van. De inzet hiervan draagt namelijk bij aan een verhoogde zelfredzaamheid en eigen regie.

Gebrek aan overzicht

Voor Wmo-consulenten is het alleen niet altijd vanzelfsprekend dat zij op de hoogte zijn van alle mogelijkheden op het gebied van thuistechnologie en eHealth. Daarnaast komen er dagelijks nieuwe producten en diensten op de markt waardoor het steeds lastiger wordt om hierover het overzicht te behouden. Laat staan dat het dan eenvoudig is om van een vraag naar de juiste oplossing te komen en het juiste advies te geven aan mensen thuis.

Ondersteuning van de Wmo-consulent

Vanwege de snelle ontwikkelingen in de markt en de vaak specialistische kennis die nodig is op het gebied van technologische ondersteuning kan er niet van de Wmo-consulent verwacht worden dat deze alle kennis in huis heeft om een gedegen advies te geven. Daarnaast zal er een verandering in denken en gedrag moeten plaatsvinden zodat de consulent verder kijkt dan alleen maar de standaard oplossingen zoals dagbesteding en mantelzorgondersteuning. De oplossing hiervoor is gevonden in een combinatie van een praktische keuzewijzer met daarnaast een trainingselement voor de Wmo-consulenten. Bij het trainingselement ligt de focus vooral op het overwinnen van weerstanden tegen thuistechnologie en eHealth en, het op basis van casuïstiek, leren om buiten de klassieke vormen van ondersteuning mogelijkheden te zien op het gebied van thuistechnologie en eHealth.

Start-ups bieden innovatieve oplossing

Bovenstaande is ontwikkeld door Thuissignaal, een organisatie met een sterke focus op innovatie op het snijvlak van zorg en technologie binnen het sociaal domein. Door middel van innovatiegelden van de gemeente Hoorn en een subsidie van de Provincie Noord-Holland hebben zij een onafhankelijke keuzewijzer ontwikkeld die het gemakkelijk maakt voor Wmo-consulenten en inwoners om een keuze te maken uit het aanbod thuistechnologie en eHealth. De uitdaging hierbij was om aan de ene kant onafhankelijk te blijven maar ook de inwoners de mogelijkheid te bieden om daadwerkelijk tot aanschaf van thuistechnologie en eHealth over te gaan.

Thuissignaal

Hiervoor hebben zij de samenwerking gezocht met Thuisleefgids, een start-up die een onafhankelijk online platform heeft gelanceerd met
innovaties, hulpmiddelen en diensten die ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit platform helpt de consument maar ook de professional om vanuit de vraag de juiste producten en diensten te kunnen vinden, vergelijken en bestellen bij alle leveranciers in de markt. Zij hadden ook al ervaring in het ontwikkelen van keuzewijzers en konden hierdoor de technologie bieden die de gemeenten nodig hebben. De start-ups willen met hun producten en diensten maatschappelijke impact creëren voor de gemeenten in Nederland.

Thuisleefgids

Hoe werkt de keuzewijzer?

De keuzewijzer thuis in technologie is een handige online adviestool waarbij door middel van vragen de thuissituatie geschetst wordt en er een persoonlijk profiel wordt opgebouwd welke kan worden voorzien van een aantal thuistechnologie en eHealth oplossingen die geschikt zijn voor die specifieke situatie.

De keuzewijzer kan worden ingevuld door de Wmo-consulent maar ook door de inwoner of zijn of haar mantelzorger. Het advies kan gedownload, geprint of gemaild worden en mocht de inwoner willen overgaan tot aanschaf kan hij/zij op Thuisleefgids een keuze maken uit alle aanbieders op de markt. Zo is er optimale keuzevrijheid en markt transparantie en worden zowel inwoner als professional ontzorgt in hun zoektocht.

Opschaling keuzewijzer

De keuzewijzer is oorspronkelijk ontwikkeld voor de gemeente Hoorn en de regio Alkmaar maar inmiddels ook actief in heel West-Friesland en de gemeente Edam-Volendam. Afgelopen 6 maanden is de keuzewijzer al meer dan 1000 keer ingevuld door inwoners en professionals. De keuzewijzer wordt momenteel aan meer gemeenten aangeboden, de zogeheten opschalingsfase. Thuissignaal en Thuisleefgids trekken daarbij gezamenlijk op ieder vanuit hun eigen expertise en toegevoegde waarde voor de inwoner, professional en gemeente.

Interesse gewekt of wil je graag meer informatie? Neem contact op met Ilse Schoormans via ilse@thuisleefgids.nl of via twitter.