De zorg innoveren is een van de kernelementen van de visie van Thuisleefgids.nl. Wij dragen er graag aan bij om men steeds langer zelfstandig thuis te laten wonen, de zelfredzaamheid steeds te vergroten en de kwaliteit van het leven te verbeteren. De juiste zorginnovaties zorgen bovendien dat iemand zo vrijuit mogelijk kan leven en van beperkingen mogelijkheden kan maken. Daarom benoemen wij van Thuisleefgids.nl elke week een nieuw innovatief zorgproduct tot Innovatie van de Week om zo nieuwe producten in de zorg onder de aandacht te brengen. Deze week is de Quli Persoonlijke Gezondheidsomgeving de innovatie van de week.

Quli Persoonlijke Gezondheidsomgeving

De maatschappij hecht steeds meer belang aan de autonomie van het individu en de samenwerking tussen burger, zorg en het gebruik van technologie. Daardoor is er steeds meer aandacht voor predictie, preventie, personalisatie en participatie. Men wilt dat het leven en de zorg daarvoor steeds veiliger en beter wordt. Echter moeten de kosten van gezondheidszorg niet verder stijgen dan economisch verantwoord is. Daarvoor is Quli ontwikkeld.

Iedereen heeft te maken met een toenemende vraag naar en complexiteit van de zorg. Hoewel er steeds meer nodig is, nemen de middelen naar verhouding niet voldoende toe. Daarom moeten er oplossingen komen die ondersteunen bij het realiseren van behoeften en doelen. Deze kunnen vervolgens de zorgverlening verbeteren en veiliger en efficiënter kunnen maken. Quli draagt bij aan deze uitdagingen voor de individuele burger, de maatschappij én de gezondheidszorg. Quli is een digitaal platform voor burgers en hun persoonlijke netwerk ter ondersteuning van hun autonomie, zelf- en samenredzaamheid en informele en formele zorg.

Meer informatie