Wanneer je ouder wordt of door een blessure of aandoening minder mobiel of goed ter been bent kan het risico op vallen toenemen. Wanneer je ouder bent en valt kan dit helaas vervelende gevolgen hebben. Denk hierbij aan letsel aan het hoofd of een gebroken been of een gezicht vol blauwe plekken. Het gaat hierbij dan dus niet zomaar om een ongelukje. Helaas komen valincidenten veel voor en leidt dit tot gezondheidsproblemen. Er komen soms ook mensen te overlijden na een val en daarom wordt dit ook echt gezien als een probleem onder ouderen. Daarom willen wij vallen zo veel mogelijk voorkomen.

Voor mensen die gevallen zijn kan het ook betekenen dat ze niet meer zo opknappen en beperkt blijven in hun mobiliteit na de val. Of dat ze bang en angstig zijn om weer zelf te lopen en hierdoor minder naar buiten gaan met weer kans op eenzaamheid. Dit kan invloed hebben op de woonsituatie en zelfs inhouden dat mensen niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Soms is opname in een zorgorganisatie zelfs nodig.

Omdat we te maken hebben met vergrijzing en steeds meer ouderen en mensen met verminderde mobiliteit of een aandoening wordt dit probleem steeds groter. Wanneer we niets doen aan preventie lopen we risico dat er een enorm aantal mensen te maken krijgt met vallen of met overlijden door een val. Het is daarom belangrijk om vallen te voorkomen.

Het is hierbij belangrijk om mensen te stimuleren om te bewegen op de juiste manier, dat medicijnen goed gedoseerd en gemonitord worden en dat de woning zo is ingericht dat valrisico beperkt wordt. Makkelijke interventies dus die in het dagelijkse leven kunnen worden ingezet zoals het weghalen van losse kleedjes of toepassen van een drempelhulp bij lopen met een rollator.