De kans op woningbrand in Nederland is 1 op 65. Ja, dat is best wel een grote kans. Bij een brand in huis maakt de rook die vrijkomt de meeste slachtoffers. Veel mensen denken dat ze wel wakker worden van de rooklucht. Dit is een groot misverstand. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt. Als brand ontstaat word je van de rooklucht dus niet wakker. De rook bevat veel giftige gassen, waaronder koolmonoxide, hiervan raak je al snel in een diepe slaap. Vaak al binnen enkele minuten. Doordat je wel nog kan horen zal een goede rookmelder, die een beginnende brand snel kan opmerken, alarm slaan en je op tijd wekken. Dan is er nog tijd om te blussen of te vluchten.

Een goede rookmelder voldoet minimaal aan alle van de volgende kenmerken:

  • De rookmelder moet wettelijk verplicht voldoen aan de EN 14604 (technische norm) en zijn voorzien van CE-markering;
  • Er moet een prestatieverklaring (ook wel DOP-verklaring) beschikbaar zijn. Deze wordt meegeleverd met de rookmelder of is beschikbaar op de website van de fabrikant;
  • De batterij gaat minimaal 10 jaar mee;
  • Er staat een vervangdatum op de rookmelder.

De juiste plaatsing van een Rookmelder maakt het verschil

In woningen gebouwd of gerenoveerd na 2003 moet op elke verdieping minimaal 1 rookmelder geplaatst worden in een ruimte waardoor men moet vluchten bij brand. Rookmelders worden standaard gemonteerd in de hal, op de overloop en indien er op zolder slaapkamers zijn op de zolder ook. In 2017 vielen er 28 dodelijke slachtoffers bij woningbranden, deze branden ontstonden voornamelijk in huizen gebouwd tussen 1975 en 1992. Woningen waar dus geen rookmelder verplichting voor is en waaruit we kunnen opmaken dat er ook geen rookmelders aanwezig waren. Anders konden deze slachtoffers wel op tijd vluchten. Rookmelders kunnen dus echt levens redden doordat zij alarm slaan bij een beginnende brand.

Rookmelders en ouderen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het aantal slachtoffers onder senioren de komende jaren enorm zal gaan stijgen. In 2017 was twee derde van de slachtoffers 61 jaar of ouder en in de meeste gevallen zelfs ouder dan 80 jaar. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is beperkt of niet zelfredzaam. Slechts in 4 % van de branden werd deze ontdekt door een brandmeldinstallatie of rookmelder. In alle andere gevallen was deze niet aanwezig of in werking. Kennis verhogen over het belang van rookmelders is cruciaal. We willen deze kwetsbare mensen en hun mantelzorgers informeren over het gevaar dat zij lopen als er geen rookmelders in huis aanwezig zijn. Want dit is veelal onbekend.

Speciale melders voor senioren

Voor senioren met een slecht gehoor is er een flitslamp met trilplaat ontwikkeld. Als een gekoppelde rookmelder alarm slaat zal de flitslamp continue gaan knipperen en de trilplaat gaan trillen. De trilplaat wordt geplaatst onder het matras van het bed, dit zorgt ervoor dat een ieder die erop slaapt wakker wordt van het trillen.

Op Thuisleefgids vind je een assortiment van goede rookmelders samengesteld door onze Partner NaQuBo Comfort en Veiligheid. Zij kunnen desgewenst ook deze rookmelders bij u thuis installeren en ook een veiligheidscheck van uw huis doen. Want de werking van een rookmelder valt en staat met een juiste plaatsing en een omgeving met zo weinig mogelijk risico’s.