Jaarlijks wordt er grondig onderzoek gedaan naar het gebruik van e-health door Nictiz en Nivel. Deze organisaties brengen de stand van zaken in kaart en brengen jaarlijks een monitor uit. NIVEL doet onderzoek naar technologie in de zorg en e-Health, technologie in de zorg thuis en technologie in de zelfzorg. Nictiz verricht ook veel onderzoek op dit gebied en is betrokken bij grote landelijke e-Health-programma’s.

In de e-Health monitor van 2017 beschrijven Nictiz en Nivel dat we van aanbod naar gebruik moeten maar dat opschaling van toepassingen nog steeds een uitdaging blijft. Door het jaarlijkse onderzoek krijgen ze een steeds beter beeld bij de redenen van het uitblijven van de opschaling zodat hier op kan worden bijgestuurd. Voor een groot deel heeft dit te maken met de onbekendheid en onduidelijkheid rondom e-Health. Patienten en mantelzorgers zijn zelf vaak onvoldoende of niet op de hoogte van het aanbod en ook de zorgprofessionals geven een kennisgebrek aan over de inzet en mogelijkheden van toepassingen bij specifieke vragen en behoeften. Er is behoefte om door de bomen het bos weer te zien.

Activiteiten om gebruik e-Health te stimuleren

Er worden momenteel toch al veel activiteiten georganiseerd om het gebruik te stimuleren. Zo doet het ministerie van VWS onderzoek naar nieuwe ideeën voor de zorg en vragen zij ook ideeën aan de marktpartijen om e-health verder te brengen. Een regeling die hieraan bijdraagt is de Fast Track e-health. Zorgvernieuwers die een nieuwe digitale toepassing willen ontwikkelen kunnen daarnaast ook naar de website www.Zorgvoorinnoveren.nl. De site laat zien welke mogelijkheden er zijn om hun idee te financieren, zoals via de zogeheten beleidsregel innovatie. Het Rijk neemt met bestuurders uit de zorg deel aan het Informatieberaad Zorg waar zij afspraken maken over standaarden en hierbij worden leveranciers van systemen betrokken.

Het Rijk brengt zorgvernieuwers en andere partijen bij elkaar via netwerken. De nationale e-health Week werd in 2018 voor de tweede keer georganiseerd door het ministerie van VWS en ECP. Tijdens deze week laten partijen uit het veld in heel Nederland zien wat e-health is. De showroom ‘Zorg van nu’ reist door Nederland en strijkt neer op verschillende locaties. Hier kunnen particulieren en professionals de mogelijkheden bekijken en ook proberen.

Bekijk de bestaande e-health toepassingen op Thuisleefgids.