Zelf bijbetalen voor hulpmiddelen

Bij een gemeente wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd voor hulpmiddelen of voorzieningen. Vanaf de invoering van de WMO mag een gemeente dit zelf bepalen. Dit kan dus behoorlijk verschillen afhankelijk van de gemeente waar je woont. Elke gemeente biedt een algemene voorziening, welke beschikbaar is voor alle inwoners van de gemeente. Daarnaast is er ook een maatwerkvoorziening, welke bestaat uit persoonlijke hulp specifiek voor jouw situatie als de algemene voorziening niet voldoende blijkt te zijn. In veel gevallen betaal je een eigen bijdrage om samen met de gemeente het hulpmiddel te bekostigen. Hoe hoog de eigen bijdrage is verschilt per gemeente. Daarnaast scheelt het per individu hoe hoog de eigen bijdrage is. Er zijn online tools ontwikkeld om de eigen bijdrage te berekenen, maar een unaniem antwoord voor de hoogte van een eigen bijdrage bestaat helaas niet.

Vernieuwde afspraken

Vanaf 2019 telt het inkomen of vermogen niet meer mee voor de maatwerkvoorziening en betaalt iedereen maximaal €17,50 per 4 weken. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente nog wel een andere bijdrage vragen. Heb je een partner en heb je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan hoef je geen bijdrage te betalen. Als zowel jij als je partner in dat jaar toch de AOW-leeftijd bereiken, dan wordt de eigen bijdragen alsnog €17,50 per 4 weken. Onder deze maatwerkvoorziening vallen voorzieningen als hulp in huis, een scootmobiel, zorg die je betaalt uit het persoonsgebonden budget en woningaanpassingen. De eigen bijdrage aan de gemeente kan worden verlaagd of kwijtgescholden als een persoon een laag inkomen heeft. Neem daarom voor specifieke informatie contact op met jouw gemeente, zodat je precies weet wat jou te wachten staat. Let op: Volgens de plannen van het kabinet ontvang je vanaf 2020 één factuur per maand (in plaats van 4 weken) en wordt de eigen bijdrage €19 per maand.

Eigen bijdrage WMO, een opsomming:

  • Een gemeente bepaalt zelf of ze een eigen bijdrage vragen aan haar burgers en of ze hulpmidelen vergoeden;
  • Er zijn bij de invoering van de wet in 2015 wel regels opgesteld waar de gemeente zich aan conformeert;
  • Een eigen bijdrage bevat altijd een basisbedrag en kan worden aangevuld met een extra bedrag gebaseerd op hoeveel je verdient;
  • Voor maatwerk wordt door CAK niet afgeweken van €17,50 per 4 weken.
  • De kosten voor een hulpmiddel en bespreek je bij de gemeente.