Eigen bijdrage WMO

Zelf bijbetalen voor hulpmiddelen

 

Bij een gemeente wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd voor hulpmiddelen of voorzieningen. Vanaf de invoering van de WMO mag een gemeente dit zelf bepalen. Dit kan dus behoorlijk verschillen afhankelijk van de gemeente waar je woont.

In veel gevallen betaalt je een eigen bijdrage om samen met de gemeente het hulpmiddel te bekostigen. Hoe hoog de eigen bijdrage is verschilt per gemeente. Daarnaast scheelt het per individu hoe hoog de eigen bijdrage is. Er zijn online tools ontwikkeld om de eigen bijdrage te berekenen, maar een unaniem antwoord voor de hoogte van een eigen bijdrage bestaat helaas niet.

Eigen bijdrage WMO, een opsomming:

 

  • Een gemeente bepaalt zelf of ze een eigen bijdrage vragen aan haar burgers en of ze hulpmidelen vergoeden;
  • Er zijn bij de invoering van de wet in 2015 wel regels opgesteld waar de gemeente zich aan conformeert;
  • Een eigen bijdrage bevat altijd een basisbedrag en kan worden aangevuld met een extra bedrag gebaseerd op hoeveel je verdient;
  • Voor maatwerk mag niet verder worden afgeweken dan een maximumbedrag;
  • De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekent door het CAK;
  • De kosten voor een hulpmiddel en bespreek je bij de gemeente.