We worden allemaal ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Dit heeft bij steeds meer mensen tot gevolg dat zij eenzaamheid ervaren. De cijfers over eenzaamheid zijn alarmerend en de overheid is actief bezig om oplossingen hiervoor te stimuleren. Er zijn ongeveer 2,6 miljoen mensen boven de leeftijd van 65 jaar. Van deze groep voelen ongeveer 1 miljoen mensen zich soms of vaak eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt voor bij meer dan 100.000 ouderen. Wanneer je je eenzaam voelt komt er vaak een onplezierig gevoel van leegte en somberheid naar voren. Een groot gemis aan sociale relaties. Je ziet eenzaamheid vaak niet aan mensen en daarom is dit ook een groot probleem. Er is alleen sprake van eenzaamheid als mensen dit zelf ook zo ervaren of voelen.

Er zijn 2 soorten van eenzaamheid namelijk:

  • Sociale eenzaamheid waarbij je een tekort aan sociaal contact ervaart. Gevoel van weinig mensen om je heen.
  • Emotionele eenzaamheid waarbij  je misschien wel mensen om je heen hebt maar het gevoel dat je hier geen goede of hechte band mee hebt.

Eenzaamheid kan soms alleen maar tijdelijk zijn omdat er even minder contact is of een ruzie maar het kan ook een blijvend gevoel van eenzaamheid zijn doordat geliefden of vrienden wegvallen of overlijden. Wanneer we ouder worden willen we eigenlijk meer genieten van contact en vrije tijd. Tijdens het werkende leven hebben we het namelijk vaak druk en minder vrije tijd. Het is voor veel mensen dan ook lastig om te ervaren dat wanneer ze ouder worden mensen om hen heen ook weg kunnen vallen. Het is dn van belang om op zoek te gaan naar nieuwe contacten, hobby’s of vrijetijdsbesteding. Zodat je toch onder de mensen blijft.

Eenzaamheid tegengaan

Er zijn wel mogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan lid worden van een vereniging, contact maken met buren, vrijwilligerswerk of juist naar een theather gaan. Er zijn zelfs reizen speciaal voor alleenstaanden. Zoek nieuwe contacten op of bel juist eens naar oude vrienden. Er zijn zelfs cursussen om makkelijker contact of nieuwe vrienden te maken. U kunt afleiding zoeken door bijvoorbeeld televisie te kijken of een theater te bezoeken, maar op de langere termijn zal dit het eenzame gevoel niet altijd wegnemen.

Als u zich eenzaam voelt is het goed om af te vragen wat u mist en daar wat aan proberen te doen. Door bijvoorbeeld nieuwe contacten te zoeken of oude vriendschappen weer op te halen. Vindt u het lastig om vrienden te maken of sociale contacten te onder houden, dan kunt u overwegen een vriendschapscursus te volgen. Hier leert u hoe u op oudere leeftijd nieuwe vrienden kunt maken en hoe u bestaande vriendschappen verdiept. De meeste cursisten bouwen tijdens zulke cursussen nieuwe vriendschappen.

Tegenwoordig zijn er ook digitale mogelijkheden om meer contact te hebben. Denk aan Facebook, beeldbellen of skypen. Ook platforms waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of helpen zoals VoorElkaar of Wehelpen of Klup spelen hierop in. Het is vaak goed om na te denken over wat je zelf zou willen en vraag eventueel hulp aan iemand om makkelijker met nieuwe mensen in contact te komen.