Het was een bijzonder jaar. Dat is zeker! Welke trends zagen wij in 2020? Welke veranderingen traden er op in de zorgbranche? En welke ontwikkelingen heeft Thuisleefgids doorgemaakt? Tijd voor een terugblik!

Nederland vergrijst en zorgkosten nemen toe

Vergrijzing is een trend die al meerdere jaren zichtbaar is in Nederland en veel gevolgen heeft voor de zorg die in 2020 verleend is en in 2021 verleend zal worden. Het aantal zorgvragers blijft jaarlijks fors toenemen waardoor ook de zorgkosten blijven stijgen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat verwacht wordt dat deze vergrijzing de komende jaren nog zal blijven voortzetten. Zo wordt verwacht dat in 2040 het aantal 65-plussers ongeveer de helft zal bedragen van het aantal 20 tot 65-jarigen. Maar ook de zorgkosten en zorgpremies zullen hierdoor flink toenemen. Zo werd aangekondigd op Prinsjesdag dat de nominale premie in 2021 omhooggaat met 62 euro per Nederlander, wat op zich nog een bescheiden stijging is, kijkend naar de torenhoge zorgkosten als gevolg van de coronacrisis.

Zorg steeds vaker thuis

Een belangrijke ontwikkeling, die ook in 2020 zichtbaar was, is de toename in het ontvangen van zorg thuis. Steeds vaker ontvangen ouderen zorg thuis en blijven zij bij voorkeur ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het zelfs om een toename van meer dan 23 procent sinds 2015 voor het aantal mensen dat intensieve zorg thuis ontvang. Een verandering die niet alleen gevolgen heeft voor het werk van de zorgprofessionals, maar ook voor de vraag naar ontwikkelingen en innovaties op het gebied van zorgtechnologie.

De komst van Corona

Het is natuurlijk niemand ontgaan: 2020 was het jaar van de komst van Corona. Waar we in het begin de impact nog niet voorzagen, werd al vrij snel duidelijk dat de impact op de Nederland en de economie enorm zou zijn. Met 17 miljoen mensen moesten we flexibel zijn, wennen aan thuiswerken, wennen aan afstand behouden en wennen aan een ‘nieuw normaal’. Stuk voor stuk aangrijpende gebeurtenissen voor de zorg en maatschappij, die we ons in 2019 amper hadden kunnen voorstellen en ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zullen gaan. In enkel een paar maanden tijd is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht naar een nieuw virus en is er binnen no-time een coronavaccin op de markt gebracht. Zoals zorgminister Hugo de Jonge het noemt: “een triomf voor de wetenschap”.

Een tekort aan zorgpersoneel en hoge druk op de zorg

De grootste verandering die in 2020 zichtbaar is geweest in de zorg is de enorm toegenomen druk op de zorgmarkt. De afgelopen jaren is er al flink bezuinigd in de zorg waardoor een tekort aan zorgpersoneel verre van nieuw is. Door vergrijzing hebben meer mensen zorg nodig en zeker met de groeiende aantallen corona-patiënten in de ziekenhuizen nemen de tekorten aan personeel alleen maar toe. Zorgpersoneel kreeg te maken met een torenhoge werkdruk en een deel van de reguliere zorg diende zelfs uitgesteld te worden. Een impactvol gegeven wat in 2021 voorkomen getracht te worden door de begroting van een hoog bedrag crisismaatregelen voor een betere toekomst van de zorg. Zo trekt het kabinet maar liefst 6,7 miljard euro uit aan crisismaatregelen in het volgende jaar en zal daarnaast de zorgpremie stijgen.

Wordt zorg digitaal?

Waar 2020 een jaar was waarin de druk op de zorgmarkt flink toenam, werd de zorgbranche ook voor de uitdaging gezet om te innoveren en mogelijkheden te bieden op het gebied van digitale zorg. Onder redelijke coronadruk moesten zorgorganisaties, praktijken, ziekenhuizen en andere zorginstanties zich aanpassen aan de nieuwe normen, namelijk anderhalve meter afstand en zoveel mogelijk digitaal. Niet alleen in de zorg, maar ook in de horeca, bij kapsalons, bioscopen en andere openbare plekken, liet Nederland zien creatief en flexibel te zijn. Bij je lievelingsrestaurant kon je een driegangen diner afhalen, theatervoorstellingen werden online opgevoerd en met huisartsen of andere zorgverleners werd het mogelijk om digitale consulten te houden. We zagen in de zorg een verschuiving van fysiek naar digitaal en ervaarden dat op dit gebied meer mogelijk is dan wij oorspronkelijk misschien dachten. Het aanbieden van digitale zorg op afstand en de ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologieën en zorginnovaties doen de kwaliteit van de zorg stijgen en beperken tegelijkertijd de hoge zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan een oudere met dementie, die door het gebruik van een dementie-dwaalalarm toch nog langer veilig, zelfstandig thuis kan blijven wonen. Thuisleefgids schreef al eerder een artikel over het de verschuiving naar digitale zorg en haar toekomstvisie hierop. Wil je hierover meer lezen? Bekijk het artikel zorg op afstand: het ‘nieuwe normaal’.

Thuisleefgids groeit!

Waar 2020 veel uitdagingen met zich meebracht, bood het ook nieuwe inzichten. De veranderingen en druk op de zorgmarkt maken duidelijk dat vernieuwing en innovatie hard nodig zijn. En dat de druk op de zorg groeide, was ook bij Thuisleefgids voelbaar. Het Thuisleefgids-team groeide van 4 naar 16 personen en lanceerde twee mooie software-oplossingen voor gemeentes en zorgorganisaties, genaamd Thuisleefbieb en Thuisleefwijzer. Juist dit jaar werd het duidelijk hoe belangrijk technologie en innovatie in de zorg is en het is mooi om te zien dat partners zoals Gemeente Den Haag, Espria en TZA deze visie met ons in 2020 deelden en vertrouwen boden in deze software-oplossingen. Ook in 2021 gaan wij weer alles op alles zetten om de zorg zo efficiënt en optimaal mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en plezierig thuis kunnen blijven wonen.

Op naar 2021!

De invloed van de coronacrisis zal ongetwijfeld nog voelbaar blijven. Hogere zorgkosten zijn voor 2021 begroot en corona zal ook niet gelijk de wereld uit zijn. Maar laten we positief kijken naar een nieuw jaar, 2021, waar nieuwe kansen en mogelijkheden voor het grijpen liggen, de zorg het onmogelijke mogelijk kan maken en er juist nu mooie stappen gezet kunnen worden om duurzaamheid van innovaties te garanderen. Met of zonder afstand, we gaan er weer het allerbeste van maken!

Voor nu willen wij alle lezers, klanten, partners en relaties van Thuisleefgids het allerbeste wensen voor 2021! Het was een bijzonder jaar, laten we vol positiviteit kijken naar 2021 waar veel mooie kansen en mogelijkheden in het verschiet liggen. En boven alles, blijf gezond!

Over Thuisleefgids

Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en met onze software-oplossingen voor professionals (Thuisleefbieb en Thuisleefwijzer) krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.