Langer thuis blijven wonen en eigen regie voeren. Het zijn tegenwoordig sleutelwoorden, maar waar begin je in de praktijk? Je wil zelf goede keuzes kunnen maken wanneer je als consument hulpmiddelen en eHealth gaat inkopen. Maar vaak ben je ook afhankelijk van organisaties en hun advies en aanbod. Thuisleefgids brengt deze werelden bij elkaar en werkt met consumenten, gemeenten en (zorg)organisaties aan het vergroten van de keuzevrijheid van de consument op dit gebied en het stimuleren van de inkopersrol.

Consument als inkoper

Sinds kort is de vernieuwde versie van het onafhankelijke platform Thuisleefgids online. Wij zien de consument ontwikkelen als inkoper op het gebied van hulpmiddelen en eHealth en geven een stem aan de gebruikers van deze producten. Op het platform worden niet alleen hulpmiddelen en eHealth toepassingen getoond, ze worden aangevuld met gebruikerservaringen waarmee de consument zijn stem kan laten horen. Zo kan de markt meer gedreven worden door de wensen en behoeften van de consument. Het assortiment wordt namelijk uitgebreid op basis van vragen die daadwerkelijk thuis achter de voordeur ontstaan. Thuisleefgids speurt naar producten die hier echt iets in kunnen betekenen en zoekt de samenwerking op met leveranciers en overige organisaties. Ook verrichten we onderzoek naar de vraag en het passende aanbod zodat we steeds beter kunnen adviseren.

Rol van gemeenten en (zorg)organisaties

Steeds meer organisaties merken dat de consument producten zelf gaat selecteren en inkopen. Ze juichen dit toe maar voelen zich ook verantwoordelijk voor een deel van deze producten, met name wanneer deze effect hebben op hun organisatie processen zoals bij personenalarmering of beeldbellen. Er zal een duidelijke scheiding moeten komen tussen consumentenverantwoordelijkheid en organisatieverantwoordelijkheid. Juist op dit scheidingsvlak wil Thuisleefgids een rol spelen en de markt transparanter maken.

Samenwerking met verschillende partijen

Samen met gemeenten, (zorg) organisaties en leveranciers wordt het ontstaan van deze “consumentenmarkt” gestimuleerd. Optimale keuzevrijheid bieden maar toch de borging dat de producten bruikbaar zijn wanneer men zorg of ondersteuning ontvangt van een bepaalde organisatie. Eigenlijk een soort “consumentenbond” maar dan binnen een nieuwe opkomende markt waar de consument nog niet helemaal gewend is aan deze nieuwe rol. Steeds meer (zorg)organisaties, gemeenten en leveranciers sluiten inmiddels bij ons aan. Maatschappelijk is het van groot belang dat mensen goede keuzes kunnen maken waar ze ook echt mee geholpen zijn. Samen met onze onafhankelijke partner Thuissignaal informeren we mensen over de mogelijkheden.

Voor informatie over het organiseren van zorg of ondersteuning verwijst Thuisleefgids dan weer naar partners die specifieke kennis hebben op dit vakgebied zoals Mezzo, Alleszelf.nl, VNG en Zorgbelang Brabant, Voor een uitleenservice voor eHealth toepassingen wordt verwezen naar de nieuwe website van Dichterbij. Juist door samenwerking met verschillende partijen en onafhankelijke informatie kan de consument zelf gaan inkopen en daarbij de goede keuzes maken voor zijn of haar persoonlijke situatie.

Wat is uw visie op de rol van de consument op dit gebied? Hoe zou in uw beleving deze markt eruit moeten gaan zien? Laat uw reactie achter via  het contactformulier op Thuisleefgids, via Twitter, Instagram of Facebook.