Lenen

Voor mensen thuis maar ook voor professionals is het belangrijk om te weten of producten die je overweegt te gaan gebruiken nog vergoed worden. Een deel van de hulpmiddelen valt bijvoorbeeld nog onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat je dit product gratis kunt lenen. Dit kan alleen bij de leveranciers die hiervoor een contract hebben met de zorgverzekeraar. De hulpmiddelen worden gratis door de leverancier bij je gebracht en weer opgehaald.

Indicatie of machtiging nodig | Uitleenperiode | Verzekering


Indicatie of machtiging nodig

Voor het lenen van een product dient wel een reden te zijn en dus een zogeheten indicatie gesteld te worden. Dit kan veelal worden gedaan door een medewerker van de leverancier van de uitleen hulpmiddelen die direct contact met je opneemt. Voor sommige producten dient dit te worden gedaan door een (transfer)verpleegkundige, (huis)arts of specialist. Dit betreft een zogeheten machtiging.

Uitleenperiode

De uitleenperiode voor de kortdurende uitleen van hulpmiddelen is maximaal 13 weken.

Wanneer je langer een hulpmiddel nodig hebt kan dit via de langdurende uitleen, dit is maximaal 26 weken. In sommige gevallen is er sprake van onbeperkte duur. Dit is alleen het geval wanneer de gebruiker volgens de zorgverzekeraar recht heeft op het hulpmiddel voor onbepaalde tijd.

Waar ben je verzekerd?

Je dient in Nederland verzekerd te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of binnen een straal van 50 KM in België of Duitsland.