Een digitale Agenda-Klok wordt vaak gebruikt door mensen met afgenomen tijdsbesef en/of geheugenverlies.
Een dergelijk product biedt helder zicht op de tijd, dag, dag-deel, datum en het weer. De agenda-klok helpt ook bij het onthouden van allerlei dagelijkse routinehandelingen zoals medicijn-inname, huishoudelijk werk, maar ook bezoekafspraken. Geheugenklokken ondersteunen personen met een cognitieve beperking, (beginnende) dementie of kinderen met gedrag-, leer- en ontwikkelstoornissen bij het beheren van hun (besef van) tijd.