U bent nu hier:

De Toegepast Gerontoloog ondersteunt bij vergrijzing.

door Ilse Schoormans, Directeur

8 februari 2018
De Toegepast Gerontoloog ondersteunt bij vergrijzing.

De bevolkingsopbouw van Nederland gaat drastisch veranderen door de naderende vergrijzing en ontgroening. Een toename van ouderen enerzijds en een afname van jongeren anderzijds leidt ertoe dat de positie van ouderen in Nederland gaat veranderen. Er ontstaan steeds meer vraagstukken over hoe we ouderen zo lang mogelijk, gelukkig en gezond, kunnen laten participeren in de maatschappij. Om hier tijdig op in te kunnen spelen zijn er ook ontwikkelingen geweest op het gebied van onderwijs. Zo komt begin 2013 de eerste Toegepast Gerontoloog op de arbeidsmarkt die kan ondersteunen bij deze vraagstukken.

Uiteenlopende vraagstukken
Door de naderende vergrijzing ontstaan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van: ouderenbeleid (kanteling AWBZ naar de Wmo), langer doorwerken, langer zelfstandig thuis wonen en de inzet van technologie in de zorg. Om oplossingen te realiseren richten steeds meer partijen zich op de zorgsector en worden er volop nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

De vraag blijft echter of deze voldoende voorzien in de behoeften van de oudere doelgroep. Uit de praktijk blijkt dat innovaties en pilot trajecten nog niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Dit komt vaak doordat ze niet aansluiten bij de doelgroep, niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn en de kwaliteit van leven niet altijd verhogen. De vergrijzing wacht echter niet en het belang van succesvolle handreikingen wordt dan ook steeds groter. Er is dus behoefte aan een specialist op het gebied van veroudering, geen hulpverlener, maar een vernieuwende professional die opkomt voor de belangen van ouderen. Een HBO-professional die ondersteuning biedt aan zorgorganisaties, gemeenten, beleidsmakers en ontwikkelaars vanuit nationaal en internationaal perspectief. Vanuit het werkveld is dan ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe beroep: De Toegepast Gerontoloog.

De Toegepast Gerontoloog

Fontys Hogescholen heeft na het verrichten van een marktonderzoek, in samenwerking met Windesheim, een nieuwe opleiding ontwikkeld. Hier worden studenten opgeleid tot generalisten op het gebied van vergrijzing en de oudere mens. Het accent en de specialisatie legt de student vervolgens zelf door te kiezen uit de drie uitstroomprofielen: casemanager, consultant of innovator. Tijdens de opleiding zijn de studenten bezig met het onderzoeken en definiëren van wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen, arbeid, vrije tijd, mobiliteit, zorg, welzijn en technologie vanuit nationaal en internationaal perspectief. Zij maken zich de benodigde competenties en vaardigheden eigen om te komen tot de ontwikkeling van (ouderen)beleid en producten en diensten die aansluiten bij de vraag van de ouderen. Zij benaderen de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en weten deze tevens te onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.
Begin 2013 komen de eerste Toegepast Gerontologen op de arbeidsmarkt en de komende maanden zullen er dan ook verschillende artikelen verschijnen waarin steeds een ander vraagstuk wordt belicht vanuit de visie van een Toegepast Gerontoloog. Aansluitend zal er een ronde tafelconferentie georganiseerd worden waarvoor geïnteresseerden worden uitgenodigd om hierover verder te discussiëren.
 

De dag dat ik een personenalarm kocht

door Lenemiek Scholten, Blogger

20 december 2016
De dag dat ik een personenalarm kocht

Meneer de Waal is 82 en woont alleen in een appartement in het centrum van Eindhoven. Twee jaar geleden heeft hij via Thuisleefgids een personenalarm aangeschaft. Speciaal voor deze blog ben ik met hem in contact getreden en heb ik hem gevraagd hoe het product hem bevalt en of hij deze nog steeds in gebruik heeft. Ik zal u meenemen in het gesprek dat toen plaatsvond…. Lees verder

Wordt personenalarmering vergoed voor mij?

door Tom Geerits, Blogger

16 december 2016
Wordt personenalarmering vergoed voor mij?

Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden om personenalarmering (deels) vergoed te krijgen. Verzekeraars vergoeden bij medische redenen, bij de gemeentes kunt u terecht in geval van sociale redenen en de belastingdienst voorziet in een aftrekmogelijkheid in de zorgkosten. Lees verder

Betrouwbare personenalarmering kiezen; let op het keurmerk

door Ilse Schoormans, Oprichter Thuisleefgids.nl

14 december 2016
Betrouwbare personenalarmering kiezen; let op het keurmerk

Er komt steeds meer technologie om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Enerzijds omdat mensen dit graag zelf willen, anderzijds omdat de druk op professionals en het budget in de gezondheidszorg sterk toeneemt. Technologie kan mensen met een ondersteuningsbehoefte en professionals in sommige situaties ondersteunen. “Een voorbeeld hiervan is personenalarmering" aldus Stephanie Lowiessen, manager strategie, beleid en communicatie bij WDTM. WDTM is de branche-/netwerkvereniging voor woonzorgtechnologie waar zorg en techniek samenkomen. Lees verder

Waar let u op bij de aanschaf van personenalarmering?

door Tom Geerits, Blogger

12 december 2016
Waar let u op bij de aanschaf van personenalarmering?

Zoals u misschien heeft gelezen in onze andere stukjes, is personenalarmering een systeem of apparaat dat hulp inroept wanneer dat nodig is. Het bekendste voorbeeld is de hanger met rode drukknop. Naast deze traditionele hanger die alleen binnenshuis werkt, zijn er de laatste jaren steeds meer mogelijkheden gekomen door het gebruik van de mobiele telefoon en GPS. Er is een groeiend aanbod van verschillende apparaten met uiteenlopende mogelijkheden. Wanneer je als leek op zoek gaat naar een passend apparaat zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Lees verder

Waar kan ik een personenalarm vinden?

door Lenemiek Scholten, blogger

9 december 2016
Waar kan ik een personenalarm vinden?

Onlangs kregen wij de vraag van mantelzorger mevrouw Van Amelsvoort waar zij een personenalarm kon vinden voor haar moeder. Zij wilde deze gebruiken voor het geval dat haar moeder alleen zou zijn en er op dat moment iets zou gebeuren. Zij had echter geen enkel idee waar zij een personenalarm kon aanschaffen en wat de verschillen hiertussen zijn. Hier lopen meer mensen tegenaan. Met de veranderingen in de markt en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, gaan zij steeds vaker zelf op zoek naar passende hulpmiddelen. Er wordt van hen verwacht dat zij dit zelf regelen en ook steeds vaker zelf financieren. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat het zoeken naar hulpmiddelen een lastige klus is, vinden wij het tijd worden om hier eens verder op in te zoomen. Lees verder

Personenalarmering, wat is dat?

door Lenemiek Scholten, blogger

8 december 2016
Personenalarmering, wat is dat?

Veel mensen blijven graag zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit om het gevoel van zelfstandigheid te vergroten, ook wanneer u wat meer ondersteuning nodig heeft. Hiervoor is personenalarmering uitgevonden, met één druk op de knop staat u in contact met uw naaste of zorgverlener. Lees verder

eHealth Convention: ‘Babyboomers kijken kritischer naar de zorg’

door Ilse Schoormans, Toegepast Gerontoloog

4 oktober 2016
eHealth Convention: ‘Babyboomers kijken kritischer naar de zorg’

Hoe optimaliseer je je dienstverlening met behulp van data? Ilse Schoormans van Thuisleefgids vertelt over haar data-experimenten voor verschillende zorginstellingen samen met hun partner SAMR op eHealth Convention aanstaande dinsdag in Amsterdam. Op basis van honderden (product)reviews aangevuld met leefstijl kennis geeft het platform advies aan de zorgorganisaties en hun cliënten. Lees verder

De marktplaats voor langer zelfstandig thuis wonen

door Ilse Schoormans, Oprichter Thuisleefgids.nl

20 augustus 2016
De marktplaats voor langer zelfstandig thuis wonen

Door de vergrijzing blijven mensen langer thuis wonen en hebben zij zelf een grotere verantwoordelijkheid in het organiseren van ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tijdens mijn studie Toegepaste Gerontologie die zich richt op de vergrijzing en de vraagstukken die daardoor ontstaan heb ik me verdiept in wat dit betekent voor burgers. Hoe kan men vanuit eigen regie gaan organiseren? En wat betekent het voor de overheid om de omslag te maken van verzorgingsmaatschappij naar participatie maatschappij? Tijdens de praktische studie heb ik me daarnaast gericht op het ontwikkelen en vermarkten van (technologische) producten en diensten die langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen. Wat voor mijn gevoel in deze markt echt ontbrak was een onafhankelijk platform waar zowel informatie over beschikbare producten en diensten als ook de prijs, leverancier en recht op vergoeding naast elkaar werden gezet. Lees verder