Gps trackers en Dwaalalarmeringen zijn handige hulpmiddelen voor mensen die veel dwalen of vergeetachtig kunnen zijn. Daarom wordt het ook vaak een seniorenalarm genoemd. Zo kunnen zij zelfstandig blijven wonen, zonder dat er op ieder moment van de dag op hen gelet hoeft te worden door een verzorger of mantelzorger. Met een Gps tracker is de live locatie van een persoon altijd te volgen, bijvoorbeeld via een GPS horloge. Een Dwaalalarm, ook wel dwaaldetectie, geeft een signaal als een persoon begint te dwalen. De soorten Gps trackers en Dwaalalarmeringen en hun werking zijn hieronder te vinden.

Wanneer een Gps tracker uitkomst biedt

Met een Gps tracker kan door middel van een klein apparaatje op afstand de locatie worden gevolgd en (in geval van nood) eventueel contact kan worden gelegd met vooraf ingestelde contactpersonen. Een senioren alarm geeft senioren meer vertrouwen om alleen naar buiten te gaan en geeft naasten een stukje rust. Op Thuisleefgids.nl bestaan producten die zowel onder personenalarmering als GPS Tracking vallen. Personenalarmering wordt gebruikt om alarm te slaan in een noodsituatie en hoeft niks te maken te hebben met GPS functies. Echter is dit in sommige personenalarmeringssystemen wel verwerkt.

Wanneer Dwaalalarmering uitkomst biedt

Veel mensen met beginnende vergeetachtigheid of dementie wonen zelfstandig thuis. Familie en mantelzorgers kunnen niet altijd op deze personen letten. Om deze mensen op die onbewaakte momenten te bewaken is een senioren alarm of een dwaalalarm een passende oplossing. Een dwaalalarm wordt ook wel dwaaldetectie genoemd. Wanneer iemand met dementie onbewaakt naar buiten gaat kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Om dit te voorkomen en om deze mensen toch de ruimte te bieden om zich ‘vrij’ voort te kunnen bewegen is een senioren alarm een geweldige oplossing. Onderdelen van een dwaalalarm systeem kunnen zijn:

  • Een polsband waarmee een dwalende persoon kan worden opgespoord
  • Een deurregistratiesysteem dat aangeeft of iemand de woning onaangekondigd verlaat.
  • Een deurslot dat wel opent als de mantelzorger van binnenuit de deur opent, maar gesloten blijft als de persoon dit zelf probeert
  • Een hekregistratiesysteem dat aangeeft dat het tuinhek wordt geopend.

Zo werkt een Gps tracker of Dwaalalarm

GPS (Global Positioning System) geeft informatie over een exacte locatie, maar kan ook de bewegingen volgen van personen, voertuigen en andere objecten. Een GPS tracking systeem maakt gebruik van de GNSS (Global Navigation Satellite System) netwerk. Dit netwerk omvat veel satellieten die signalen uitzenden naar bijvoorbeeld een Gps tracker om informatie over de locatie, snelheid, tijd en richting te gebruiken. Daardoor kan een GPS tracking systeem de positie, zowel real-time als historisch, op elk type reis geven. Er bestaan verschillende uitvoering van GPS Tracking systemen. Van opvallende knoppen tot sieraden (armbanden, kettingen, horloges enz.) die bijna niet te onderscheiden zijn van een ‘normaal’ sieraad.  

Een Dwaalalarm zendt een signaal uit als er wordt geregistreerd dat een persoon gaat dwalen. Dit kan bijvoorbeeld doordat een persoon een bepaald punt passeert of omdat een sensor waarneemt als een deur of hek geopend wordt. Het signaal wordt dan doorgestuurd naar een (mantel)zorgende, die dan gepaste hulp kan inschakelen. Zo hoeft de (mantel)zorgende niet continue aanwezig te zijn om toch de veiligheid van een persoon in de gaten te kunnen houden.

Wat kan er met Gps tracking en Dwaalalarmering

Een Gps tracker geeft senioren meer vertrouwen om alleen naar buiten te gaan en geeft naasten een stukje rust. Want met een Senioren alarm kan door middel van een klein apparaatje op afstand de locatie worden gevolgd en (in geval van nood) eventueel contact kan worden gelegd met vooraf ingestelde contactpersonen. Zo kunnen zij langer thuis wonen en ook zelfstandig activiteiten ondernemen zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of een stukje wandelen.

Wanneer ouderen gaan dwalen en de weg terug (naar huis) kwijt zijn kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Om deze mensen toch de ruimte te bieden om zich ‘vrij’ voort te kunnen bewegen is dwaalalarmering een goede oplossing. Zo kan er een signaal worden afgegeven als zij een bepaald punt passeren, zoals een toegangshek of een bepaalde afstand van huis. Op het moment dat dit signaal wordt afgegeven, kan een (mantel)zorgende direct ingrijpen en zorgen dat de dwalende weer veilig thuis komt.

De functies van GPS Tracking

  • Real Time Locatie: Een GPS Tracker kan de real time locatie weergeven van een persoon, waardoor de persoon gevolgd kan worden door een (mantel)zorgende. Hierdoor kan de verzorgende altijd weten waar de persoon is en een oogje houden op zijn of haar veiligheid
  • Afgelegde Routes Volgen: Sommige Gps trackers hebben de mogelijkheid om een afgelegde route te volgen en in kaart te brengen, waardoor bijvoorbeeld het dwaalgedrag van een persoon goed gevolgd kan worden. Hierdoor kan er worden gekeken naar bepaalde patronen en kan er vervolgens adequaat gereflecteerd en gereageerd worden.
  • Geofencing – Veilige Zone: Er zijn Gps trackers met een zogenoemde Geofencing functie. Dit houdt in dat een bepaald gebied kan worden aangewezen als ‘veilige zone’, waarna er een signaal wordt uitgezonden zodra deze veilige zonen verlaten wordt.

De functies van Dwaalalarmering

  • Handmatige dwaalalarmering: Dwaalalarmeringen met handmatige functie zijn bedoeld voor mensen die kunnen gaan dwalen maar nog wel het bewustzijn hebben om aan te geven dat zij verdwaald zijn. Als zij het gevoel hebben verdwaald te zijn, kunnen zijn op een knop drukken waardoor een direct een signaal uitgestuurd wordt naar een (mantel)zorgende.
  • Automatische dwaalalarmering: Dwaalalarmeringen met automatische functie registreren zelf als een persoon gaat dwalen en zendt automatisch een signaal uit naar een (mantel)zorgende. Het moment waarop een signaal wordt uitgestuurd kan aangepast worden. Het verschilt per dwaalalarmering wat de mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld als de voordeur geopend wordt, als een hek gepasseerd wordt, etc.).
  • Geofencing – Veilige Zone: In combinatie met bepaalde Gps trackers met een zogenoemde Geofencing functie kan er een bepaald gebied op een kaart worden aangewezen als ‘veilige zone’. Als deze veilige zonen verlaten wordt, gaat er een signaal uit die aangeeft dat een persoon is gaan dwalen.