Alles over Parkinson

Parkinson wordt beschreven als een ziekte die zeer progressief is. Er is sprake van een aandoening van de hersenen waarbij de spieraansturing verstoord wordt. Deze verstoring wordt veroorzaakt door een tekort van een stof in de hersenen genaamd Dopamine, een neurotransmitter. De cellen die dit stofje produceren worden door de ziekte aangetast en hierdoor wordt de aansturing van de spierbewegingen beïnvloed. Er kunnen trillingen of juist een vorm van trager bewegen optreden. Het trillen wordt ook wel tremor genoemd en het langzamer bewegen bradykinesie. In rust is er vaak sprake van trillen en de fijne motoriek wordt moeilijker zoals een knoop dichtmaken van een shirt.

Keuze van Thuisleefgids

Ontdek welke hulpmiddelen worden aangeraden bij een bepaalde aandoening.

Meer informatie over Parkinson

Lees onze blogs en nieuwberichten om meer informatie, tips en adviezen te krijgen over producten en diensten bij Parkinson.

6 Hulpmiddelen bij Parkinson

6 Hulpmiddelen bij Parkinson

Graag vertellen we in deze blog over 6 handige hulpmiddelen die te krijgen zijn als de klachten ontstaan door de …

Hulpmiddelen bij Parkinson

Mensen met Parkinson worden gekenmerkt door kleine en schuifelende stapjes. Soms stoppen ze letterlijk tijdens het lopen en kunnen ze even niet verder. Dit wordt Freezing of Gait genoemd in de literatuur. Het gezicht wordt vaak meer een masker en ook spreken en slikken wordt een probleem. Er wordt dikwijls meer speeksel aangemaakt en de reuk en het slaappatroon worden aangetast. Er is bij deze aandoening een verhoogd risico op dementie en depressie. Om de zorg en problemen die mogelijk ontstaan te ondersteunen zijn (innovatieve) hulpmiddelen of woningaanpassingen beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan apps, speciaal bestek, voedingondersteunende middelen en hulpmiddelen voor zelfzorg of aan- en uitkleden.

Hoeveel Nederlanders hebben Parkinson?

De ziekte komt relatief veel voor in Nederland. De website van de hersenstichting beschrijft dat in 2016 ongeveer 49.300 mensen met Parkinson geregistreerd zijn bij een huisarts. Het komt meestal voor op latere leeftijd dus rond de 50 tot 60 jaar maar een klein deel van de patiënten met Parkinson zo ongeveer 10% is jonger dan 40 jaar.

Belangrijke aandachtspunten bij Parkinson

De relatie kan veranderen door de gevolgen die de ziekte met zich meebrengt. De verzorgende partner krijgt te maken met een uitbreiding van de zorgtaken en is vaak belast met het voortdurend begeleiden van de persoon met Parkinson. Ook het veel aanwezig zijn, het proberen om vallen te voorkomen en op te letten of de medicijnen op tijd worden ingenomen brengt druk met zich mee. De persoonlijke vrijheid van de verzorgende partner neemt af en de mogelijkheid om een eigen leven te leiden raakt beperkt. Als de ziekte leidt tot emotionele veranderingen zal dit de persoonlijke en seksuele relatie ook raken. De partner mist zijn of haar ‘maatje’ en de arm om zijn of haar schouders en voelt zich vaak er alleen voor staan.

Instellingen voor maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg bieden ondersteuning en er zijn ook steunpunten speciaal voor mantelzorg bij Parkinson. Er worden informatieve bijeenkomsten georganiseerd en er is individuele gesprekstherapie en groepsgewijze ondersteuning.

Advies bij Parkinson

Er wordt vaak geadviseerd om zoveel mogelijk te kijken naar wat er nog wel kan en te bekijken wat er gedaan kan worden om het leven zo prettig mogelijk te houden. Hoe ouder iemand is bij het ontstaan van de ziekte Parkinson, hoe kleiner de kans dat iemand hierdoor volledig invalide zal raken. Het ontstaan van ziekten of infecties zoals griep, blaasontstekingen en luchtweginfecties kunnen vaker voorkomen en ook de symptomen van Parkinson (tijdelijk) verergeren.

Veel voorkomende vragen en problemen bij Parkinson

Mensen die lijden aan Parkinson kunnen met verschillende vragen en problemen te maken krijgen. Zo worden niet alleen lichamelijke maar zeker ook psychische en sociale problemen genoemd.

Een veel voorkomende klacht is vermoeidheid, dit meldt zeker 50% van de patiënten. Seksuele problemen en problemen met plassen en ontlasting komen vaak voor. Concentratieproblemen kunnen groter worden in een drukke omgeving en onder hogere tijdsdruk. Probeer daarom te zorgen voor een rustige omgeving en vermijd haasten. Neem ruimer de tijd voor dingen en doe niet meer dan één ding tegelijk als dat niet hoeft.

Handige links

Parkinson Next
ParkinsonNext biedt een plek waar u gemakkelijk kunt meedenken of meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieprojecten.

Hersenstichting
De officiele pagina van de hersenstichting met informatie over Parkinson.