Alles over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel wordt afgekort tot NAH en staat voor een aandoening of beperking ontstaan door een bepaalde schade aan de hersenen. Niet vanaf geboorte maar op een later moment ontstaan. NAH wordt in 2 groepen onderscheiden namelijk: traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel.

Bij traumatisch letsel is er sprake van letsel dat is ontstaan door een oorzaak van buiten en niet vanuit het lichaam. Je kan hierbij denken aan een val, een klap of een ongeval waardoor een hersenschudding of een kneuzing van de hersenen ontstaat met letsel tot gevolg. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat juist door iets wat zich in het lichaam afspeelt in de weefsels met schade tot gevolg.

Keuze van Thuisleefgids

Ontdek welke hulpmiddelen worden aangeraden bij een bepaalde aandoening.

Meer informatie over 'Niet Aangeboren Hersenletsel'

Lees onze blogs en nieuwberichten om meer informatie, tips en adviezen te krijgen over NAH.

Hulpmiddelen bij NAH

Aangezien de symptomen en klachten die ontstaan door NAH heel erg uiteenlopen zijn er veel soorten hulpmiddelen die kunnen worden ingezet. Vaak is er maatwerk nodig die past bij een specifieke vraag of casus. Het is dan goed om te weten dat er heel veel mogelijkheden zijn. Er kan gedacht worden aan auto aanpassingen, app’s, communicatie hulpmiddelen, badkamerproducten of hulpmiddelen voor in het huishouden.

De oorzaken van traumatisch letsel:

 • Een harde val;
 • Een ongeval in het verkeer;
 • Aanraking met een zwaar voorwerp of een klap tegen het hoofd.
 • De oorzaken van deze vorm is vaak met schedelletsel:
 • Een breuk in de schedel en daarbij letselschade;
 • Een aanraking van weefsel met een voorwerp zoals kogel of mes.

Oorzaken van niet traumatisch letsel:

 • Een herseninfarct of een hersenbloeding;
 • Een beroerte of CVA;
 • Een infectie van de hersenen of de hersenvliezen;
 • Een gezwel of tumor in het hoofd;
 • Een vergiftiging van het lichaam door alcohol of drugs;
 • Een ontstaan zuurstofgebrek door hartstilstand, verdrinking of luchtweg blokkade.

Veel voorkomende vragen en problemen bij NAH

Wanneer er sprake is van een letsel en de vaststelling van NAH kan er sprake zijn van blijvende klachten of veranderingen. Voorbeelden van mensen die veranderen na een CVA of hersenletsel zijn er volop. Dit betreft vaak zowel lichamelijke als psychische veranderingen ten opzichte van voor het letsel. De lichamelijke veranderingen zijn veelal het eerst zichtbaar. De psychische gevolgen worden op een later moment zichtbaar wanneer de ergste schrik voorbij is en men eigenlijk weer het normale leven wil gaan oppakken. Dit wordt ook wel de niet zichtbare gevolgen genoemd omdat ze niet direct bij een diagnose of door een arts worden vastgesteld.

Voorbeelden van kenmerken of symptomen die op lichamelijk gebied kunnen ontstaan:

 • Verlamming van het hele lichaam of een deel van het lichaam;
 • Gevoelsverlies in het lichaam of een deel van het lichaam;
 • Een verlies van een deel van het zicht;
 • Incontinentieproblemen;
 • Ontstaan van epilepsie;

Voorbeelden van psychische of cognitieve gevolgen:

 • Meer moeite met concentreren en het verwerken van nieuwe informatie;
 • Meer gevoelig of overgevoelig voor prikkels zoals geluid en licht;
 • Klachten en stoornissen van het geheugen;
 • Moeite met doelgericht denken en plannen;
 • Extreme vermoeidheid.

Hoeveel Nederlanders hebben NAH?

Cijfers op de website van de hersenstichting laten zien dat er in 2016 in Nederland 645.900 mensen zijn gemeld via een huisarts of ziekenhuis die te maken hebben met NAH. Het gaat hierbij om de personen die klachten ervaren door niet aangeboren hersenletsel. De omgeving ervaart vaak uitdagingen of moeilijkheden omdat de persoon met NAH sterk is veranderd na het letsel.

Belangrijke aandachtspunten bij NAH

Er is een aantal belangrijke aspecten voor mensen met NAH of betreffende de omgang met mensen met NAH. Deze worden uitgesplitst in stoornissen op het gebied van communicatie, gedrag of emotioneel vlak.

Communicatie

 • Het moeilijker kunnen vinden van de juiste woorden, vormen van zinnen of begrijpen van taal.
 • Door een verlamming van de spieren van of rondom de mond kunnen mensen met NAH moeite hebben met spreken of het goed bewegen van de mond waardoor zij lastiger verstaanbaar worden.

Gedragsmatig

 • Er kan sprake zijn van minder goed inzicht  waardoor risico’s niet goed worden ingeschat, verminderd leervermogen en riskanter gedrag.
 • Er kan een verstoring van de controle optreden waardoor mensen impulsief en gehaast overkomen of zijn. Ook agressie komt dan vaker voor.
 • Verlies van zelfredzaam zijn waardoor men minder initiatief gaat nemen en zich terugtrekt uit de maatschappij.

Emotie

 • Er kan vaker sprake zijn van negatieve gedachten, een depressie of angsten. Er kan ook een verandering in karakter lijken op te treden met ander taalgebruik en ongepast gedrag, verhoogde emotie of agressie.
 • Minder goed zelfbeeld en zelfvertrouwen, sombere gedachten en frustatie komen veel voor.

Handige links

Siza Zorgorganisatie
Zorgorganisatie gespecialiseerd in NAH.

Bureau NAH
Bureau NAH Zorg helpt haar cliënten bij het opnieuw vormgeven van een betekenisvol leven, afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden.

Hersenstichting
De officiele pagina van de hersenstichting.