Lees over ADHD op Thuisleefgids. Lees over ADHD op Thuisleefgids.

Alles over Epilepsie

Wanneer je te maken krijgt met epilepsie wordt dit vaak getypeerd door aanvallen die zich kenmerken als een onverwachtse en tijdelijke verstoring van een elektrische prikkel in de hersenen. Dit heeft lichamelijke klachten tot gevolg. Er zijn 2 soorten epilepsie te onderscheiden namelijk partiële aanvallen die uit een specifiek hersendeel voortkomen of aanvallen die vanuit de totale hersenen ontstaan. Dit worden ookwel gegeneraliseerde aanvallen genoemd. De oorzaak van epilepsie is vaak een samenkomst van een aantal zaken. In sommige gevallen is het erfelijk bepaald en wordt dit verder beïnvloed door de omgeving. Het kan ook ontstaan door een zuurstoftekort of na een ongeval waar hersenschade is ontstaan.

Keuze van Thuisleefgids

Ontdek welke hulpmiddelen worden aangeraden bij een bepaalde aandoening.

Meer informatie over Epilepsie

Lees onze blogs en nieuwberichten om meer informatie, tips en adviezen te krijgen.

Hulpmiddelen bij epilepsie

Wanneer je last hebt van een aanval kan dit helaas klachten of schade tot gevolg hebben. Dit is weer afhankelijk van de mate en de zwaarte van de aanval. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen om je bij een aanval te beschermen zodat de schade kan worden voorkomen. Er zijn zelfs hulpmiddelen die het risico op het ontstaan van een aanval verkleinen. Denk aan aanvalskalenders, alarmtoestellen bij aanvallen, medicijndozen, apps, valhelmen en voorzieningen voor in de woning.

Verschijnselen bij epilepsie

Afhankelijk van de vorm van epilepsie en de soort aanval komen de volgende kenmerken voor tijdens een aanval:

Partiële aanvallen

Bij een gedeeltelijk aanval begint dit vanuit een specifiek deel in het hersenen. Hierbij raak je vaak niet buiten bewustzijn en weet je na de aanval goed te vertellen wat er is gebeurd. Je ervaart vaak:

 • Tintelingen in je linker of rechter arm.
 • Je ziet mogelijk felle lichtflitsen.
 • Je kunt iets horen of ook ruiken wat niemand anders op dat moment hoort of ruikt.
 • Je kunt last krijgen van ongecontroleerd smakken.
 • Je kunt last krijgen van ongecontroleerd bewegen.

Een gedeeltelijk aanval kan ook leiden tot een gehele (gegeneraliseerde) aanval.

Gegeneraliseerde aanvallen

Wanneer alle delen van de hersenen betrokken raken bij een aanval wordt gesproken over een gegeneraliseerde aanval. Je raakt dan vaak buiten bewustzijn en weet niet meer wat er zich heeft afgespeeld. Een aanval kan heel kort duren maar ook langere tijd aanhouden. Er zijn verschillende soorten aanvallen met andere kenmerken:

 • Absences:Hierbij ben je enkele seconden of minuten minder aanwezig of afwezig. Dit komt vaak voor bij kinderen. Soms wordt er met de ogen gedraaid.
 • Myoclonische aanvallen:Hierbij wordt verwezen naar de spier en de spiertrekkingen die bij deze aanval voorkomen. De schokken kunnen over het hele lichaam plaatsvinden.
 • Tonisch-clonische aanvallen:Dit verwijst naar de verkrampingen die optreden bij deze aanval en de spieren spannen zich extreem aan. Dan volgen er schokken over het lichaam en kan je bewusteloos raken.

Veel voorkomende vragen en problemen bij epilepsie

Gelukkig zijn er tegenwoordig goede medicijnen en behandelingen voor epilepsie waardoor iemand met epilepsie vaak een fijn leven kan leiden zonder of met weinig aanvallen. Het hoeft je leven dus niet meer te beheersen ondanks dat het niet te genezen is. Soms worden mensen wel beperkt in hun mogelijkheden door epilepsie omdat ze er met bepaalde keuzes toch rekening mee moeten houden. Denk daarbij aan het kiezen van de vorm van werk, een specifieke scholingsrichting of bij het sporten.

Hoeveel Nederlanders hebben epilepsie?

In Nederland worden per jaar ongeveer 6000 mensen gediagnosticeerd met epilepsie. Er zijn gelukkig goede behandelingen mogelijk waardoor 70% van de mensen met epilepsie zonder klachten en aanvallen door het leven kan. Er zijn in totaal 120.000 mensen in Nederland die wel last hebben van actieve epilepsie en dus te maken krijgen met aanvallen. Epilepsie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het kan op elke leeftijd ontstaan maar meestal openbaart de aandoening zich voor het 20e levensjaar. Er komen na de leeftijd van 20 jaar relatief weinig nieuwe situaties van epilepsie voor. Wanneer men ouder wordt en boven de 60 jaar komt kan de kans weer toenemen. Een aantal vormen van epilepsie is dan ook te koppelen aan leeftijd en boven de 75 jaar kan dit weer vaker voorkomen. Veel vormen van epilepsie komen door een hersenaandoening of ziekte maar erfelijke aanleg is ook een belangrijke oorzaak.

Belangrijke aandachtspunten bij epilepsie

Omdat epilepsie niet te genezen is betekent het dat iemand met epilepsie hier zijn of haar hele leven rekening mee zal (moeten) houden. Vooral het krijgen van een aanval is voor mensen heel vervelend en dit wil je dan ook graag zoveel mogelijk voorkomen. Het is natuurlijk heel vervelend om dit te ervaren, vooral omdat de omgeving niet altijd weet hoe ze hier goed mee om moeten gaan. Om die reden is het dikwijls een kwestie van bezorgdheid die speelt bij familie, naasten of vrienden van de persoon met epilepsie. Het is gelukkig veelal niet nodig om heel erg beperkt te worden in je dagelijkse doen. Op termijn weet je zelf ook goed wat wel en niet kan. Afhankelijk van de vorm en de zwaarte van de aanvallen is het wel goed om jezelf het volgende af te vragen wanneer je in een situatie komt dat er niemand bij je is die weet hoe hij moet handelen:

 • Hoe ziet bij mij een aanval er precies uit?
 • Voel ik de aanval op tijd aankomen?
 • Kan ik zelf uit de aanval komen of heb ik hulp nodig?
 • Wanneer treden de aanvallen bij mij het meest frequent op?
 • Zijn er mensen om me heen die me kunnen helpen?
 • Welke factoren verhogen de kans op een aanval?

Handige links

Epilepsiefonds
Het Epilepsiefonds zet zich al ruim 120 jaar in voor mensen met epilepsie. We willen ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben.

Nederlandse vereniging voor neurologie
De officiele pagina van de vereniging voor neurologie met een toelichting op epilepsie.