Alles over Dementie

Momenteel blijven mensen met dementie steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dit leidt in sommige situaties tot vragen en soms ook zelfs probleemsituaties waar een patiënt of een mantelzorger mee kan worstelen.

Er zijn verschillende (innovatieve) hulpmiddelen en woningaanpassingen beschikbaar om te ondersteunen bij vraagstukken of problemen die kunnen ontstaan door dementie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld apps, dwaalsystemen, valdetectie systemen, voedingsondersteunende middelen en geheugen- en communicatiehulpen.

Keuze van Thuisleefgids

Ontdek welke hulpmiddelen worden aangeraden bij een bepaalde aandoening.

Meer informatie

Lees onze blogs en nieuwberichten om meer informatie, tips en adviezen te krijgen over producten en diensten bij Dwarslaesie.

10 meest gebruikte hulpmiddelen bij dementie

10 meest gebruikte hulpmiddelen bij dementie

Dementie is een aandoening in de hersenen, wat kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld Alzheimer. Bij dementie wordt een achteruitgang in …

Personenalarmering

Gebruik je wel de juiste personenalarmering bij dementie?

Veel thuiswonende personen gebruiken personenalarmering bij dementie maar dit is niet zonder risico’s. Uit recent onderzoek van toegepast gerontoloog (vergrijzingsdeskundige) …

Hulpmiddelen bij Dementie

Er zijn verschillende (innovatieve) hulpmiddelen en woningaanpassingen beschikbaar om te ondersteunen bij vraagstukken of problemen die kunnen ontstaan door dementie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld apps, dwaalsystemen, valdetectie systemen, voedingsondersteunende middelen en geheugen- en communicatiehulpen.

Hoeveel Nederlanders hebben dementie?

Op dit moment wordt het aantal mensen in Nederland met dementie geschat op ruim 270.000 volgens cijfers op de website www.Dementie.nl van stichting Alzheimer Nederland. Dit is niet een hersenziekte die alleen bij ouderen voorkomt, al wordt dit wel vaak gedacht. Ook mensen onder de 65 jaar kunnen te maken krijgen met dementie, dit wordt jong dementie genoemd. Er zijn zelfs mensen rond hun 35e levensjaar die hier al mee te maken krijgen. Alzheimer Nederland schat bovendien dat ongeveer 12.000 mensen in Nederland op jonge leeftijd dementie hebben.

Belangrijke aandachtspunten

Wanneer er sprake is van dementie kan het voor de patiënt maar zeker ook voor de mantelzorgers belangrijk zijn om persoonlijk advies in te winnen of ervaringen te delen met lotgenoten. Er worden door organisaties als Alzheimer Nederland verschillende activiteiten georganiseerd om hierin te voorzien. Dit kan via hun website maar ook via locaties door heel Nederland. Er worden bijvoorbeeld goed bezochte Alzheimer cafés georganiseerd. Ook kunnen er online of via telefoon vragen worden gesteld aan experts.

Dementie is een woord dat gebruikt wordt voor een aantal aandoeningen waaraan een verandering in de hersenen ten grondslag ligt. Het wordt ook wel beschreven als een ziekte van de hersenen. Een van de meeste bekende vormen van dementie als hersenziekte is Alzheimer, maar er zijn inmiddels al meer dan vijftig verschillende ziektes bekend. Andere bekendere vormen zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie ofwel FTD en Lewy body dementie. Wanneer er sprake is van een dergelijke ziekte wordt een achteruitgang in de geestelijke vermogens ervaren en wordt bovendien de informatie verwerking in de hersenen belemmerd. Deze symptomen nemen steeds verder toe waardoor er een steeds snellere achteruitgang van de functies waarneembaar is.

Verschijnselen bij dementie

Verschijnselen bij dementie

Wanneer deze symptomen voorkomen is dementie hoogstwaarschijnlijk de onderliggende oorzaak. Onderzoek bij een arts kan leiden tot deze diagnose.

 • Stoornissen van het geheugen
 • Problemen met taal in woord of schrift (afasie)
 • Aandachtsproblemen en/of concentratieproblemen
 • Problemen met uitvoeren van moeilijkere handelingen (apraxie)
 • Minder snel informatie snappen en ook zo kunnen verwerken
 • Problemen met herkennen van bepaalde voorwerpen en hun functie (agnosie)
 • Stoornissen in het denken in beelden of in het tekenen van bijvoorbeeld voorwerpen
 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en het uitvoeren van activiteiten

Veel voorkomende vragen en problemen

 • Probleemgedrag bij dementie kan op vele verschillende manieren voorkomen en past bij het ziektebeeld. Dit maakt het zeker niet makkelijk om mensen langer thuis te laten wonen.
 • Wat veel voorkomt is agitatie. Dit is innerlijke rusteloosheid wat vaak leidt tot ondoelmatig gedrag met een sterk repeterend karakter. Voorbeelden zijn continu rondlopen, niet stil kunnen zitten, rammelen aan deuren en ramen, tikken op tafel, spullen overhoop halen. Daarnaast kan dit ook bestaan uit continu praten en/of mompelen en zelfs jammeren, schreeuwen of hard roepen, zingen en andersoortige geluiden maken.
 • In sommige gevallen leidt dementie tot agressie wat zich uit in schelden en dreigen, vloeken en boos worden. Soms zover dat er sprake is van slaan, duwen en schoppen.
 • Er kan een situatie ontstaan dat gedrag het tegenwerken van de verzorging tot gevolg heeft en ook medicatie en voeding wordt geweigerd. Een veelgehoorde situatie is het omdraaien van het dag- en nachtritme. Dit leidt tot slaapproblemen in de nacht en overdag extreme slaperigheid met als gevolg sufheid en hierdoor hogere kans op vallen.
 • Vaak hebben mensen met dementie veel behoefte aan aandacht. Dit kan claimend worden en tot irritatie of boosheid leiden. Maar ook te snel eten, handtastelijk zijn, seksuele ontremming en verzamelwoede worden gezien.
 • Men noemt dit ook wel decorumverlies. Dit betekent eigenlijk onacceptabel en schaamteloos gedrag zoals uitkleden in het openbaar, onverzorgd zijn maar ook boeren, overal urineren en veel knoeien.