Dementie is een aandoening in de hersenen, wat kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld Alzheimer. Bij dementie wordt een achteruitgang in de geestelijke vermogens ervaren. De informatieverwerking in de hersenen wordt belemmerd. Dit proces speelt zich continue af en wordt steeds sneller waarneembaar. Effectieve hulpmiddelen helpen om goed te kunnen leven met dementie en om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In deze blog zetten we de 10 meest gebruikte hulpmiddelen bij dementie op een rij.

1) Kalenderklok

Een kalenderklok, ook wel digitale klok, vertelt de datum, dag en tijd. Een voorbeeld hiervan is de Clockaid All. Naast de dag en tijd kunnen er afspraken en bezoekmomenten in worden vastgelegd. Zo hoeft iemand met dementie niet alles te onthouden. Alles is in één oogopslag te zien.

Lees hier meer over onze Kalenderklokken en digitale klokken.

2) Personenalarmering

Door middel van personenalarmering kan een persoon een melding verzenden in een noodsituatie. Dit zorgt ervoor dat iemand zich veiliger voelt in eigen huis en  langer zelfstandig kan blijven wonen. Er kan direct ingegrepen worden als dit nodig is. Vaak werkt een personenalarmering met een abonnement. Met zo’n abonnement krijg je gegarandeerd een reactie wanneer je het alarm gebruikt. Personenalarmering bestaat in veel soorten en maten, waardoor er voor iedereen een juist product is.

Lees hier meer over personenalarmering.

3) Dwaal-en valpreventie

Dwaalpreventie zorgt ervoor dat iemand niet gaat dwalen of dat als iemand gaat dwalen deze persoon gemakkelijk te vinden is. Dit gaat bijvoorbeeld door GPS-trackers die de locatie van een persoon vast kunnen stellen of die een signaal kunnen zenden als een persoon een bepaald gebied verlaat. Valpreventie zorgt ervoor dat als een persoon valt, de impact zo klein mogelijk is door de klap te dempen. De meeste valpreventie stuurt daarnaast automatisch een melding door.

Lees hier meer over dwaal- en valpreventie.

4) Schermoplossingen en communicatiehulpen

Er bestaan diverse apps en speciale tablets voor mensen met dementie. Zo is er bijvoorbeeld De Compaan, die het mogelijk maakt om gemakkelijk te communiceren met vrienden en familie. Op deze manier kan op afstand zorg verleend worden. De persoon met dementie voelt zich minder snel eenzaam.

Lees hier meer over onze schermoplossingen en communicatiehulpen.

5) Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring kan het levenspatroon van een persoon in kaart brengen en controleren. Daardoor kan er tijdig worden ingegrepen als er een abrupte verandering plaatsvindt in het patroon. De voeding en gezondheid van een persoon met dementie kan effectief worden gemonitord.

Lees hier meer over leefstijlmonitoring.

6) Domotica

Domotica is bedoeld om thuis wonen makkelijker te maken.  Zo bestaan er bijvoorbeeld camera toepassingen, die zijn bedoeld om een veiliger gevoel te creëren in huis. Hierdoor wordt het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Daarnaast bestaan er bewegingssensoren die kunnen registeren wanneer er opvallende bewegingen plaatsvinden, of wanneer een persoon een bepaalde locatie verlaat.

Lees hier meer over domotica.

7) Fornuisknoppen

Om te zorgen dat iemand met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen, zijn er fornuisknoppen ontwikkeld.. Deze knoppen zorgen ervoor dat het gas niet langer aan blijft staan dan nodig. Ze schakelen automatisch uit als een persoon met dementie dit zelf vergeet.

Lees hier meer over fornuisknoppen.

8) Medicijnherinnering

Voor mensen die medicijnen gebruiken maar last hebben van vergeetachtigheid, zijn er medicijnherinneringen uitgevonden. Deze geven op een vooraf ingestelde tijd een melding dat de medicijnen ingenomen moeten worden. Er bestaan ook varianten die op het juiste moment het juiste medicijn uitgeven, zodat een persoon altijd het juiste medicijn op het juiste moment inneemt.

Lees hier meer over medicijnherinneringen.

9) Aangepast bestek

Aangepast bestek bestaat in veel soorten en maten. Het is gemaakt om personen met dementie te helpen als zelfstandig eten lastig wordt. Speciaal voor mensen met dementie bestaat er een rood bestekset. Uit onderzoek is gebleken dat de kleur rood rustgevend en stimulerend werkt, vooral voor mensen met Alzheimer.  

Lees hier meer over aangepast bestek.

10) Telefoons

Om te zorgen dat een persoon langer zelfstandig thuis kan wonen, is het belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Een oplossing hiervoor is seniorentelefoons of telefoons met afbeeldingen. Door afbeeldingen kan een persoon met dementie in één keer iemand bellen, zonder een naam of telefoonnummer te onthouden.

Lees hier meer over handige toepassingen van telefoons.

Voor meer informatie, bekijk onze pagina over dementie of dementie.nl.